tel. 48 361-35-95

W Pracowni wykonywane są m.in. badania słuchu: audiogram, tympanogram, badania komputerowe, ABR, otoemisja, ENG. Wykonywane są też badania przesiewowe słuchu u noworodków oraz dzieci. Szpital dysponuje również nowoczesnym aparatem diagnostycznym – Videolaryngostroboskopem umożliwiającym badanie narządu głosu.