tel. 48 361-31-11

Pracownia Diagnostyki Kardiologicznej funkcjonuje w strukturach Oddziału Kardiologii. Gabinety diagnostyczne to  duże pomieszczenia wyposażone w specjalistyczny sprzęt diagnostyczny oraz sprzęt reanimacyjny. W pracowni testów wysiłkowych istnieją wydzielone przebieralnie dla pacjentów.

W Pracowni Diagnostyki Kardiologicznej funkcjonują:

  • Pracownia USG serca - wyposażona w wysokiej klasy ultrasonograf Vivid S6, pracuje w prezentacji M.,2D, wyposażony w funkcję Dopplera pulsacyjnego oraz ciągłego, Dopplera kolorowego CD., oraz tkankowego DTI. Posiada sondy do badań kardiologicznych o różnej częstotliwości oraz sondę wielopłaszczyznową do badań przezprzełykowych. Pracownia wyposażona jest w dodatkową aparaturę do Stres-echo.
  • Pracownia holterowska - wyposażona w zestaw do 24-monitorowania EKG firmy Reynolds analizuje zaburzenia rytmu serca, posiada funkcję analizy w migotaniu przedsionków ,analizę zmienności rytmu zatokowego oraz oceny odcinka ST oraz zestaw do 24-monitorowania ciśnienia tętniczego - do oceny wartości i zmienności RR w ciągu doby.
  • Pracownia testów wysiłkowych - wyposażona w zestaw komputerowy i bieżnię Biomedical Systems.

Pracownia wykonuje badania w zakresie:

  • echokardiografii – ocena anatomiczna serca i pni tętniczych, wad serca wrodzonych i nabytych, choroby wieńcowej, kardiomopatii, chorób aorty wsierdzia i osierdzia, echokardiograficzne próby obciażeniowe – STRESS-TEST. Badania wykonywane są przy wykorzystaniu nowoczesnych metod obrazowania, Dopplera spektralnego, kolorowego oraz Dopplera tkankowego. Pracowania dysponuje sondami do badań dzieci i dorosłych sondą przezprzełykową.
  • testy wysiłkowe wykonywane na bieżni ruchomej
  • badania holterowskie – 24-godzinna analiza EKG, 24-godzinna analiza ciśnienia tętniczego.