tel 48 361 36 37 czynna poniedziałek – piątek 7.30-15.35

Pracownia funkcjonuje w strukturze organizacyjnej Oddziału Hematologii 7 piętro.

Koordynator Pracowni: mgr Monika Zielińska-specjalista laboratoryjnej diagnostyki medycznej

Wyposażenie:

  • Analizator hematologiczny SYSMEX XN

  • Cytometr przepływowy FACS CANTO II

  • Mikroskop optyczny Olimpus

  • Mikroskop optyczny Optatech z przystawkami dydaktycznymi

Zakres działalności/ wykonywane badania:

- morfologia CBC i DIFF

- oznaczenie retikulocytów

- oznaczenie płytek krwi metodą fluorescencyjną

- mikroskopowa ocena rozmazów krwi obowodowej

- cytomorfologiczna ocena rozmazów szpiku-mielogram

- ocena aktywności fosfatazy zasadowej (alkalicznej) granulocytów krwi obwodowej (FAG);

- ocena aktywności esterazy nieswoistej(EST);

- ocena aktywności peroksydazy (POX);

- reakcja PAS;

- wykrywanie syderoblastów /syderoblastów pierścieniowatych w preparatach szpiku-barwienie na żelazo zapasowe metoda Pearls'a;

- test wodno-cukrowy pomocny w diagnostyce nocnej napadowej hemoglobinurii

- immunofenotypowanie komórek białaczkowych i chłoniakowych krwi obwodowej i szpiku

- ozaczenie antygenu HLA-B27 metodą cytometrii przepływowej

- oznaczanie subpopulacji limfocytów metodą cytometrii przepływowej

- udział przy wykonywaniu trepanobiobsji i punkcji mostka

Pracownia uczestniczy w sprawdzianach hematologicznych organizowanych przez Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej w Łodzi.