Koordynator Pracowni: lek Jarosław Kosior - specjalista kardiolog

tel. 48 361-35-27

lokalizacja: I piętro (obok SOR)

W Pracowni Hemodynamiki wykonywane są koronarografie, tj. badania obrazujące stan tętnic wieńcowych zaopatrujących mięsień sercowy w krew. Na podstawie tych badań przeprowadzamy zabiegi angioplastyki zwężonych tętnic wieńcowych polegające na poszerzeniu chorobowo zmienionych naczyń specjalnym cewnikiem z balonem na końcu oraz implantacji stentów wieńcowych. Zabiegi takie wykonujemy również u pacjentów z zawałem serca. Polegają one wówczas na udrożnieniu tętnicy. Pacjenci nie kwalifikujący się do angioplastyki kierowani są do leczenia kardiochirurgicznego (operacja wszycia pomostów aortalno-wieńcowych tzw. by-passów).

W Pracowni Hemodynamiki prowadzimy również diagnostykę wad serca, kardiomiopatii i innych chorób serca.

Pracownia Hemodynamiki posiada Certyfikat "Akredytacja klasy B" Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.