Badania diagnostyczne wykonywane są :

- bezpłatnie ( w ramach finansowania z NFZ, na podstawie właściwych skierowań)

- odpłatnie jako Usługi komercyjne

Zakład Diagnostyki Obrazowej i Radiologii Interwencyjnej wykonuje następujące badaniadiagnostyczne (na podstawie skierowania lekarskiego):

1/ RTG ,

2/ badania ultrasonograficzne  (USG) ,

3/ rezonans magnetyczny,

4/ tomografia komputerowa,

5/ badania mammograficzne ,

6/ badania densytometrii.

Badania wykonywane są dla pacjentów Poradni Specjalistycznych n/Szpitala oraz zakładów opieki zdrowotnej, z którymi Szpital ma podpisane umowy na świadczenie danego rodzaju usług medycznych.

Zakład Diagnostyki Obrazowej i Radiologii Interwencyjnej świadczy usługi  w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 do 17.00.

Opłaty za  udostępnienie dokumentacji medycznej (płyta  z  nagraniem badania)  przyjmowane  są w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 17.00 .

Po godzinie 17.00 opłaty za dokumentację medyczną będzie można dokonać w kasie fiskalnej znajdującej się w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym (z przerwą od godziny 23.45 do 24.00 ),  a  dokumentację   odebrać  w  Zakładzie   Diagnostyki  Obrazowej i Radiologii Interwencyjnej po okazaniu paragonu.

Kontakt telefoniczny do Zakładu Diagnostyki Obrazowej i Radiologii Interwencyjnej (od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 17.00):

48 361 32 06; 48 361 32 07

            W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt telefoniczny na podane wyżej numery telefonów.