DSC 0752tel. 48 361 36 37 czynna poniedziałek- piątek w godzinach: 7.30-15.35

 

Pracownia znajduje się na Oddziale Hematologii na 7. piętrze.

 

Pracownicy:

mgr Monika Zielińska- specjalista laboratoryjnej diagnostyki medycznej-Koordynator Pracowni

mgr Mariola Sasin-Rokita- specjalista laboratoryjnej immunologii medycznej

 

Konsultacja Merytoryczna:

Prof. dr hab. med. Kazimierz Sułek-specjalista chorób wewnętrznych, hematolog, transplantolog

 

Wyposażenie:DSC 0755

 • Analizator hematologiczny SYSMEX XN 1000

 • Cytometr przepływowy 3-laserowy BD FACS Canto II

 • Cieplarka INCCUELL 55 STANDARD

 • Łaźnia wodna WNB22

 • Mikroskop optyczny Olimpus BX-40

 • Mikroskop optyczny OPTA-TECH LAB-50 z przystawkami dydaktycznymi

 • Wirówka MPV -260R

 

DSC 0756Zakres działalności/ wykonywane badania:

 

HEMATOLOGIA

-morfologia krwi obwodowej CBC i DIFF

- oznaczenie retikulocytów

- oznaczenie płytek krwi metodą fluorescencyjną

- mikroskopowa ocena rozmazów krwi obowodowej

- cytomorfologiczna ocena rozmazów szpiku-mielogram

-barwienia cytochemiczne:

 • ocena aktywności fosfatazy zasadowej (alkalicznej) granulocytów krwi

obwodowej (FAG);

 • ocena aktywności esterazy nieswoistej(EST);

 • ocena aktywności peroksydazy (POX);

 • reakcja PAS;

 • wykrywanie syderoblastów /syderoblastów pierścieniowatych w preparatach

szpiku-barwienie na żelazo zapasowe metoda Pearls'a;

 

KOAGULOLOGIADSC 0759

 • czas protrombiowy/ INR

 • czas koalinowo-kefalinowy APTT

 • fibrynogen

 • czynnik krzepnięcia II

 • czynnik krzepnięcia V

 • czynnik krzepnięcia VII

 • czynnik krzepnięcia X

 • czynnik krzepnięcia VIII

 • czynnik krzepnięcia IX

 • czynnik krzepnięcia XI

 • czynnik krzepnięcia XII

 • czynnik von Willebranta antygen

 • czynnik von Willebranta aktywność

 • czas trombinowy

 

CYTOMETRIA PRZEPŁYWOWA

- oznaczenie ekspresji antygenu HLA-B27

- oznaczenie subpopulacji limfocytów: limfocyty T (CD3+, CD3+CD4+,CD3+CD8+), limfocyty B (CD19+), komórki NK (CD3-CD16+CD56+)

- ocena stosunku limfocytów T CD3+ (CD4/ CD8)

- immunofenotypowanie komórek białaczkowych i chłoniakowych krwi obwodowej i szpiku:

 • panel w kierunku limfoproliferacji limfocytów T i B

 • ocena klonalności limfocytów B ( kappa/ lambda)

 • panel w kierunku plazmocytów

 • panel w kierunku ostrej białaczki

 • ocena immunofenotypowa MRD-choroby resztkowej

- immunofenotypowe badanie płynów z jam ciała

 

DSC 0761Pracownia Hematologii i Cytometrii Przepływowej uczestniczy w następujących zewnętrznych programach kontroli jakości dla medycznych laboratoriów diagnostycznych:

 • Program zewnętrznej oceny realizowany przez Centralny Ośrodek Badań Jakości

  w Diagnostyce Laboratoryjnej w Łodzi

 • Program Zewnętrznej Oceny Jakości LABQUALITY

 • Międzynarodowa Kontrola Jakości Badań Hematologicznych SNCS IQAS