Koordynator: lek. Adam Roguś spec. ortopeda - traumatolog

tel. do sekretariatu: 48 361-33-00

Kierownik Zespołu Pielęgniarskiego: Izabela Wąsik spec. pielęgniarstwa operacyjnego

tel. 48 361-48-47

Lokalizacja: I piętro budynek główny szpitala

Blok operacyjny liczy 9 sal operacyjnych oraz 6  pooperacyjnych sal wybudzeń. Zabiegi operacyjne wykonywane są w pełnym znieczuleniu pacjenta  przy pełnym, ciągłym monitorowaniu parametrów życiowych przez cały czas trwania operacji oraz po niej na sali wybudzeń.Blok operacyjny zlokalizowany jest na I pietrze budynku głównego szpitala w skrzydle K między Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Opieki Medycznej oraz Szpitalnym Oddziałem Ratunkowym.Stanowi on zamkniętą komórkę organizacyjną chronioną wydzielonymi traktami komunikacji dojazdowej i wyjazdowej, stref wejścia  i wyjścia oraz śluzy personelu i chorych.