Kierownik Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii: lek.  Krzysztof Sys - specjalista anestezjologii i intensywnej terapii,

tel. do sekretariatu: 48 361-32-96

Kierownik Zespołu Pielęgniarskiego: mgr Jolanta Piorun tel. 48 361-48-32

Dyżurka pielęgniarek tel. 48 361-32-92 lub 48 361-32-93

Lokalizacja: I piętro budynek główny szpitala

Liczba łóżek: 11

W Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii leczeni są pacjenci w stanach zagrożenia życia (np. ciężkie urazy wielonarządowe w następstwie wypadków komunikacyjnych, pierwotne i wtórne niewydolności układów oddechowego i krążenia, ostra niewydolność nerek, sepsa).

W oddziale prowadzona jest wentylacja mechaniczna przy niewydolności oddechowej, leczenie wspomagające układ krążenia przy niewydolności krążenia, ciągłe leczenie nerkozastępcze przy niewydolności nerek, żywienie  do- i pozajelitowe, leczenie ciężkich zakażeń, np. przy wstrząsie septycznym; monitoring funkcji życiowych - między innymi częstości akcji serca, ciśnienia tętniczego, gazometrii z kapnometrią, temperatury i parametrów hemodynamicznych oraz pełen zakres badań laboratoryjnych, instrumentalnych i obrazowych.

Niezbędnym ogniwem leczenia nieprzytomnych pacjentów są czynności wykonywane przez personel pielęgniarski takie jak higiena ciała, karmienie, zapobieganie odleżynom, odsysanie zaintubowanych chorych, podaż leków: stała i okresowa oraz monitorowanie diurezy i stanu neurologicznego.

Ważnym elementem terapii na tym oddziale jest rehabilitacja prowadzona przez fizjoterapeutów pozwalająca utrzymać czynności układu ruchowego na prawidłowym poziomie, zapobiegając przykurczom mięśni i zanikom mięśni.

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii jest wpisany na listę Ministra Zdrowia jako jednostka uprawniona do prowadzenia specjalizacji z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii (14 miejsc).