Oddział Neonatologii

Posiada II st referencyjny w opiece neonatologicznej w Polsce. Uzyskał zaszczytny tytuł ,,Szpital Przyjazny Dziecku''

Kierownik Oddziału: Lek. Alicja Powoniak- specjalista pediatrii i neonatologii .

Tel. 48 361 49 74

Kierownik Zespołu Położniczego mgr Beata Smolaga

Tel. 48 361 49 75

Personel Lekarski:

Lekarze specjaliści pediatrii oraz neonatologii zarówno z dużym doświadczeniem jak i młodzi szkolący się stale podnoszący swoje kwalifikacje, uczestniczą w sympozjach i szkoleniach o zasięgu ogólnopolskim. Lekarze posiadają kwalifikacje w zakresie ultrasonografii noworodka ( przezciemiączkowe, ECHO serca), zakładania centralnych kaniul żylnych oraz prowadzenia leczenia oddechowego i żywienia pozajelitowego.

Personel Pielęgniarski:

20 doświadczonych położnych  ze specjalizacją neonatologiczną.

W skład zespołu położnych opiekujących się noworodkiem wchodzą certyfikowane położne laktacyjne z tytułem międzynarodowy konsultant laktacyjny IBCLC .

Ścisła współpraca z :

-Neurologopeda – mgr Sylwia Michalczewska

-Rehabilitanci: mgr Edyta Borecka-Lipińska   posiadająca certyfikat NDT-Bobath Baby.

 Wojciech Solorz rehabilitant-instruktor pielęgnacji ogólnorozwojowej noworodka.

-Kardiolog dziecięcy- dr Izabela Kozieł- Louroudijatis- możliwość wczesnego wykrywania wrodzonych wad serca, zaburzeń rytmu serca i innych zaburzeń hemodynamicznych.

-Chirurg dziecięcy – możliwość wczesnej interwencji chirurgicznej. Pełna opieka nad pacjentem po zabiegu chirurgicznym.

-Ortopeda- dr Marcin Bolek- konsultacje i wczesne leczenie wrodzonych problemów układu kostno-stawowego..

Systematycznie realizowana współpraca ze Szpitalnym Komitetem ds Zakażeń / monitorowanie epidemiologiczne /redukuje ryzyko zakażeń szpitalnych , których problem dotyka szpitali na całym świecie.

Zapewniamy możliwość całodobowej diagnostyki laboratoryjnej, radiologicznej oraz mikrobiologicznej.

Dysponujemy nowoczesnym sprzętem medycznym :

Pełne wyposażenie stanowisk intensywnej terapii noworodka:

aparat USG – wykonujemy badania p/ciemieniowe, screening wad serca, przesiewowe bania w kierunku dysplazji stawów biodrowych

Przyłóżkowy aparat RTG

Respiratory,

Aparaty do nieinwazyjnego leczenia oddechowego Infant Flow,

Cieplarkę transportową z Infant Flow transportowym pozwalające na transport najciężej chorych dzieci w pełnym zabezpieczeniu oddechowym z sali porodowej do Oddziału Intensywnej Terapii Noworodka,

Pompy infuzyjne,

Lampy ledowe do fototerapii,

Kardiomonitory, pulsoksymetry, glukometry, bilirubinometr do przezskórnego, nieinwazyjnego pomiaru bilirubiny.

STRUKTURA ODDZIAŁU

Oddział składa się z 3 odcinków :

31 łóżeczek w systemie rooming-in, gdzie nieprzerwanie przebywa zdrowy noworodek razem z mamą w 1 i 2 osobowych przestronnych salach, co pozwala na nawiązanie więzi emocjonalnej, ciągłą opiekę nad dzieckiem, cieszenie się macierzyństwem od pierwszych godzin po porodzie .

Wszystkie czynności pielęgnacyjne , badanie lekarskie oraz zabiegi odbywają się przy mamie .

Mama może opiekować się swoim noworodkiem na ile pozwalają jej siły, ale w każdej chwili może liczyć na pomoc dla siebie oraz dziecka i przejęcie opieki przez personel.

Propagujemy ideę karmienia piersią , uczymy technik przystawiania noworodka do piersi,

Nasze położne służą fachową pomocą przy pielęgnacji, kąpieli noworodka, udzielają wsparcia laktacyjnego.

Do dyspozycji mam znajduję się pokój laktacyjny wyposażony w laktator, potrzebny sprzęt do pozyskiwania pokarmu, materiały edukacyjne oraz życzliwą pomoc certyfikowanych położnych.

Ojciec i najbliższa rodzina są zawsze mile widziani na Oddziale od porodu do opuszczenia szpitala.

11 stanowisk opieki pośredniej, gdzie kontynuowana jest opieka i leczenie noworodka po zakończeniu intensywnej terapii . Tutaj również leczone są dzieci z łagodnymi problemami okresu noworodkowego, noworodki przyjmowane z domu lub innych szpitali , nie wymagający intensywnej terapii.

5 w pełni wyposażonych stanowisk do intensywnej terapii noworodka.

Dysponujemy nowoczesnym sprzętem do ratowania ciężko chorych i skrajnie niedojrzałych wcześniaków ( najmniejsze uratowane dziecko, jakie urodziło się w naszym szpitalu ważyło 430g).

W 3 klimatyzowanych przestronnych salach leczone są noworodki z szerokim zakresem patologii wymagających leczenia oddechowego i/lub żywienia pozajelitowego, monitorowania funkcji życiowych.

Staramy się rozpoczynać procedurę kangurowania nawet najmniejszych noworodków, jak tylko stan kliniczny na to pozwala. Posiadamy profesjonalne fotele do kangurowania.

Rodzice mogą przebywać ze swoim nowonarodzonym dzieckiem w odcinku intensywnej terapii bez ograniczeń.

Mamy wcześniaków mają do dyspozycji pokój laktacyjny z możliwością pozyskiwania , przechowywania i zamrażania pokarmu pod ścisłym nadzorem położnych dbających o przestrzeganie procedur wewnątrzoddziałowych.

Procedury wykonywane w oddziale to:

Bezpośrednio po porodzie, jeśli tylko stan zdrowia dziecka i mamy pozwalają realizujemy kontakt „skóra do skóry „ na brzuchu mamy inicjując zarazem wczesne przystawienie do piersi. W przypadku porodu drogą cięcia cesarskiego zachęcamy tatę do pierwszego kontaktu „skóra do skóry” ze swoim nowonarodzonym dzieckiem w oczekiwaniu na mamę .

Profilaktyczna podaż Vit. K bezpośrednio po porodzie w celu zapobiegania chorobie krwotocznej noworodka u zdrowych dzieci urodzonych siłamim natury drogą doustną.

Przesiewowy test pulsoksymetryczny w celu wczesnego wykrywania wrodzonych wad serca

w przypadku nieprawidłowego wyniku testu wykonywane jest badanie echokardiograficzne.

Zabieg Credego- w celu zapobiegania zakażeniom przedniego odcinka oka.

U 100% noworodków realizowane jest przesiewowe badanie słuchu, dzieci z nieprawidłowym wynikiem konsultowane są po wypisie w Poradni Audiologicznej w tut. szpitalu.

Szczepienia p/ko gruźlicy oraz wirusowemu zapaleniu wątroby B.

Obowiązkowe testy przesiewowe w kierunku wrodzonych chorób metabolicznych pobierane

po 48 godz. życia / fenyloketonuria, mukowiscydoza, hypotyreoza/ oraz w ramach współpracy z ośrodkami klinicznymi w Warszawie i Lublinie okresowo wykonywane są badania w kierunku innych chorób wrodzonych nie wykonywanych rutynowo w Polsce np. niedoboru alfa1 antytrypsyny, galaktozemii, niedoboru dehydrogenazy glukozo6fosforanowej , wrodzonego przerostu kory nadnerczy- po uprzednim uzyskaniu zgody Rodziców na takie badanie.

Propagujemy i wspieramy w inicjacji laktacji i kontynuowaniu jej po wypisie z oddziału.

W przypadku problemów staramy się identyfikować przyczynę przy współpracy z neurologopedą oraz certyfikowanymi położnymi. Wykonujemy zabieg wczesnego podcinania krótkiego wędzidełka języka u noworodka -jeśli jest przyczyną zaburzeń w odruchu ssania i  niepowodzeń laktacyjnych. Zapobiegając w ten sposób dalszym powikłaniom , jak nadmierne połykanie powietrza i kolka gazowa, wady wymowy, wady zgryzu itd.

W oddziale prowadzone są bezpłatne warsztaty dla Rodziców dotyczące codziennej pielęgnacji, kąpieli, karmienia i przewijania noworodków.

Noworodki urodzone przedwcześnie są  objęte są badaniami w kierunku retinopatii wcześniaków w 4 tyg. życia zgodnie z wytycznymi Ministra Zdrowia i Konsultantów .

Dalsza opieka okulistyczna po wypisie do domu realizowana jest w przyszpitalnej Poradni Okulistycznej przez wykwalifikowanych lekarzy okulistów.

Zakres świadczeń medycznych wysokospecjalistycznych:

Intensywna terapia noworodka

Terapia surfaktantem

Żywienie pozajelitowe

Cewnikowanie naczyń centralnych /pępowinowych oraz z dostępu obwodowego/.

Diagnostyka i leczenie patologii okresu noworodkowego/żółtaczki, zakażenia, niedokrwistości - stosujemy leczenie erytropoetyną /.

Fototerapia przy łóżku matki,

Diagnostyka ultrasonograficzna i radiologiczna wad wrodzonych: ośrodkowego układu nerwowego, jamy brzusznej, układu moczowego.

Diagnostyka ultrasonograficzna ośrodkowego układu nerwowego- problemy po krwawieniach do oun, poszerzenie układu komorowego, wady rozwojowe.

Diagnostyka kardiologiczna – ścisła bieżąca współpraca z kardiologiem dziecięcym.

Wcześniaki od 4 tyg. życia pourodzeniowego poddawane są badaniom okulistycznym w kierunku retinopatii wcześniaczej.

Wczesna stymulacja rozwoju przez wykwalifikowanych rehabilitantów już podczas pobytu w naszym Oddziale.

Dysponujemy 24godzinnym transportem wysokospecjalistyczną karetką reanimacyjną ,,N” z kompletnym stanowiskiem do intensywnej terapii przeznaczoną do transportu noworodków

Transport nadzoruje lekarz specjalista neonatolog/pediatra.

Po wypisie z oddziału obejmujemy opieka wielospecjalistyczną nasze noworodki z powikłanym okresem okołoporodowym w Poradni Patologii Noworodka czynnej 3 dni w tygodniu.

Po wypisie z Oddziału w razie problemów laktacyjnych mamy mogą otrzymać pomoc fachową w Poradni Laktacyjnej czynnej od poniedziałku do piątku w godz.11.00-14.30 pokój 136 tel.48 361 48 93 oraz całodobowo pod tel. 48 361 32 89.

Porady laktacyjne są odpłatne , udziela je Konsultant Laktacyjny IBCLC mgr Ewa Wybraniec.

W trakcie porady można uzyskać:

ocenę stanu zdrowia dziecka,

ocenę techniki karmienia,

ocenę mechanizmu ssania,

odpowiedzi na wszelkie pytania związane z karmieniem naturalnym.

Oddział Neonatologii jest wpisany na listę Ministra Zdrowia jako jednostka uprawniona do prowadzenia specjalizacji z zakresu neonatologii  - 5 miejsc oraz staży kierunkowych w zakresie neonatologii - 2 miejsca.

Wiemy jak ważny jest dla Rodziców czas narodzin Dziecka, rozumiemy troskę i lęk o zdrowie noworodka dlatego jesteśmy gotowi udzielić fachowej odpowiedzi na każde pytanie, aby dać Państwu poczucie bezpieczeństwa i komfortu.