Kierownik Oddziału Neurologicznego, Pododdziału Udarowego: Dr n. med. Krzysztof Nadgrodkiewicz  - specjalista neurolog

tel. do sekretariatu: 48 361-34-31

Kierownik Zespołu Pielęgniarskiego: mgr Elżbieta Woszczyk

tel. 48 361-49-58

Dyżurka pielęgniarek tel. 48 361-34-28

Lokalizacja: V piętro blok D 

Liczba łóżek: Oddział Neurologii – 19

                       Pododdział Udarowy - 16

Oddział Neurologiczny zapewnia kompleksową diagnostykę i terapię chorób naczyniowych ośrodkowego układu nerwowego. Dysponujemy całodobowym dostępem do badań TK głowy, badań angio-TK tt. domózgowych i śródczaszkowych oraz USG Dopplera tt. domózgowych. Ponadto wykonujemy tomografię perfuzyjną, MRI głowy z ocena dyfuzji oraz badania angio-MR. Rutynowo wykonywane są również badania echokardiograficzne, Holter RR, i Holter EKG.

Stosujemy terapię trombolityczną w wybranych przypadkach udaru niedokrwiennego mózgu. Dysponujemy 6 łóżkami intensywnego nadzoru zapewniając monitoring podstawowych czynności życiowych a także w razie potrzeby wentylację mechaniczną. Oddział zapewnia wczesną rehabilitacje poudarową, terapię logopedyczną oraz psychologiczną już od pierwszej doby zachorowania. Współpracujemy z Oddziałem Rehabilitacji Neurologicznej tut. Szpitala do którego przekazujemy Pacjentów po ostrym okresie udaru celem dalszego usprawnienia.

Oddział nasz zapewnia także pełną diagnostykę i leczenie schorzeń demielinizacyjnych (badanie płynu mózgowo-rdzeniowego z oznaczeniem indexu IgG, prążków oligoklonalnych, dwufazowe badanie MRI głowy, WPW). Pacjenci nasi objęci są programem terapeutycznym immunomodulacyjnego leczenia S.M.  - prowadzimy terapię lekami pierwszego rzutu  (wszystkie interferony i octan glatirameru) oraz  leczenie drugorzutowe (fingolimod i natalizumab). Jesteśmy jednym z 5 ośrodków prowadzących terapię drugorzutową w Województwie Mazowieckim.  

Przy kwalifikacji Pacjentów do leczenia  drugorzutowego dysponujemy konsultacjami w zakresie kardiologii, okulistyki, dermatologii a także oznaczeniem przeciwciał VZV, posiadamy możliwość badania przeciwciał anty-JC w Laboratorium Unilabs (w Kopenhadze) . Wdrożenie terapii odbywa się pod monitoringiem EKG.  SPSM leczymy również Mitoksantronem.

Dysponujemy możliwościami diagnostycznymi w zakresie neuroonkologii (zarówno procesów pierwotnych i przerzutowych) - TK głowy, MR głowy, spektroskopia MR .

W przypadku podejrzenia schorzeń neuroinfekcyjnych oprócz badań neuroobrazowych wykonujemy badanie płynu mózgowo-rdzeniowego z określeniem indexu IgG oraz badań serologicznych, cytologicznych a także posiew płynu mózgowo-rdzeniowego i antybiogram.

Zapewniamy diagnostykę oraz terapię neuropatii obwodowych i zaburzeń transmisji nerwowo-mięśniowych oraz choroby neuronu ruchowego dzięki funkcjonowaniu Pracowni EMG, badaniu płynu mózgowo-rdzeniowego a także badaniom histopatologicznym wycinków mięśni i odpowiednim badaniom biochemicznym. W zasadnych przypadkach stosujemy terapię immunomodulującą – IVIG.

Przyjmujemy Pacjentów z ostrymi zespołami korzeniowymi jeśli towarzysza im objawy porażenne zapewniając badanie MR odpowiedniego odcinka kręgosłupa oraz badanie EMG. 

Zapewniamy również diagnostykę różnicową napadowych stanów zaburzeń świadomości w tym padaczki i TGA dysponując Pracownią EEG, Holterem EKG, badaniem perfuzji mózgowej w TK i MR. Leczenie padaczki monitorujemy badaniami EEG a także oznaczamy stężenia leków przeciwpadaczkowych – CBZ i VPA.  Istnieje również możliwość wykonania TILT testu w  Oddziale Kardiologii.

W Oddziale diagnozujemy również  choroby neurodegeneracyjne na podstawie obrazu klinicznego, badania neuropsychologicznego (przez doświadczonego psychologa klinicznego), badań neuroobrazowych oraz badania płynu mózgowo-rdzeniowego z oznaczeniem beta amyloidu i białka tau. W przypadku podejrzenia chorób prionowych mamy możliwość wykonania oznaczenia białka 14-3-3 w ośrodku z którym współpracujemy.

Przyjmujemy również Chorych do diagnostyki bólów i zawrotów głowy korzystając z badań neuroobrazowych głowy, badania EEG a także badania VNG dostępnego  w Poradni Audiologicznej.

Oddział Neurologii jest wpisany na listę Ministra Zdrowia jako jednostka uprawniona do prowadzenia specjalizacji z zakresu neurologii - 6 miejsc.