Kierownik Oddziału Rehabilitacji: lek. Agnieszka Zawadzka – specjalista rehabilitacji medycznej

tel. do sekretariatu: 48 361-38-00

Kierownik Zespołu Pielęgniarskiego: mgr Renata Cwalina

tel. 48 361-49-28

Kierownik zespołu Fizjoterapeutów: mgr Katarzyna Moskwa

tel. 48 361-49-65

Dyżurka pielęgniarek odcinek C tel. 48 361-35-22

Dyżurka pielęgniarek odcinek D tel. 48 361-38-04

Lokalizacja: VIII odcinek D i C budynek główny szpitala

Liczba łóżek: Oddział Rehabilitacji 42

Liczba łóżek: Oddział Rehabilitacji Neurologicznej 25

Oddział Rehabilitacji prowadzi leczenie pacjentów z dysfunkcją narządu ruchu będącą następstwem:

  • zmian pourazowych,wad wrodzonych, schorzeń zapalnych tkanki łącznej, choroby zwyrodnieniowej kręgosłupa i stawów, osteoporozy, uszkodzeń centralnego i obwodowego układu nerwowego, schorzeń wywołanych bocznym skrzywieniem kręgosłupa oraz wadami postawy.

    W Oddzile Rahabilitacji wykonywane są następujące procedury medyczne:

1. Konsultacje lekarskie

2. Postępowania usprawniające ocenę skuteczności leczenia:

- kinezyterapia

- indywidualnie dobrane dla pacjenta ćwiczenia usprawniające,

- nowoczesne metody reedukacji nerwowo-mięśniowej;

- mobilizacja stawów;

- pionizacja czynna, bierna i nauka chodzenia.

3. Fizykoterapia:

- elektroterapia;

- światłolecznictwo,

- laseroterapia;

- krioterapia miejscowa;

- magnetoterapia;

- terapia ultradźwiękami;

- masaż.

4. Terapia neurologopedyczna.

5. Terapia psychologiczna.

6. Terapia zajęciowa.

Pacjenci przyjmowani są do Oddziału po konsultacjach lekarskich bezpośrednio z innych oddziałów szpitalnych. Chorzy ze schorzeniami przewlekłymi oczekują na planowe przyjęcie. Oddział jest zabezpieczony całodobowo opieką lekarską i pielęgniarską.

W Oddziale Rehabilitacji Neurologicznej prowadzimy kompleksowe leczenie usprawniające pacjentów ze schorzeniami układu nerwowego: po udarach mózgu, urazach czaszkowo-mózgowych, operacjach obwodowego i centralnego układu nerwowego oraz ze stwardnieniem rozsianym, chorobą Parkinsona, polineuropatią, zaburzeniami mowy o typie afazji i dyzartii. Prowadzimy terapię funkcjonalną pomagającą przywrócić pacjentom samodzielność w czynnościach dnia codziennego oraz aktywność społeczną. Dopełnieniem kompleksowej rehabilitacji neurologicznej są zajęcia w pracowni terapii zajęciowej. Każdy pacjent z dysfunkcją dotyczącą kontaktu werbalnego i procesów poznawczych objęty jest opieką psychologiczną i logopedyczną.

Terapia prowadzona jest przez profesjonalny zespół medyczny składający się z lekarzy, pielęgniarek, fizjoterapeutów, logopedów, psychologów, terapeutów zajęciowych.