Pododdział Otolaryngologii

dr n med. Wojciech Chlebny specjalista otolaryngolog

tel. do sekretariatu: 48 361-33-61

Pielęgniarka koordynująca:  mgr Lidia Narożnik 

tel. 48 361-49-88

Dyżurka pielęgniarek tel. 48 361-33-65

Lokalizacja: IV pietro budynek główny szpitala

Od dnia 1 pazdziernika 2017 roku Oddział Otolaryngologii funkcjonuje w strukturze Oddziału Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej jako Pododdział Otolaryngologii. Pododdział  zajmuje się diagnostyką i leczeniem schorzeń nosa i zatok przynosowych, jamy ustnej, gardła, krtani oraz uszu. Dysponuje 16 łóżkami. Integralną częścią oddziału jest Blok Operacyjny na którym znajdują się 2 sale operacyjne. Pacjenci po zabiegach operacyjnych do czasu przewiezienia na własną salę przebywają na 3 osobowej sali pooperacyjnej z pełnym monitorowaniem stanu chorego.

Zespół lekarski posiada duże  doświadczenie w zabiegach z zakresu chirurgii głowy i szyi tzn.: nosa, jamy ustnej,  gardła, krtani i uszu.

Personel lekarski systematycznie doskonali swoją wiedzę medyczną biorąc udział w konferencjach medycznych oraz różnego typu kursach i szkoleniach w klinikach laryngologicznych. W Pododdziale Otolaryngologii  hospitalizujemy  rocznie około 1500 chorych i wykonujemy około 1300 zabiegów operacyjnych u pacjentów we wszystkich przedziałach wiekowych. Dzieci hospitalizujemy od 3 roku życia.

W zakresie  laryngologii dziecięcej wykonujemy:

 • operacje usunięcia migdałka gardłowego i migdałków podniebiennych
 • operacje wstawienia drenów wentylacyjnych  w zapaleniu wysiękowym ucha
 • operacje plastyki krótkiego wędzidełka języka
 • operacje usunięcia torbieli warg i jamy ustnej

W zakresie laryngologii dla dorosłych wykonujemy:

 • operacje repozycji kości nosa po urazach nosa
 • operacje korekty skrzywionej przegrody nosa
 • operacje plastyki małżowin nosowych
 • operacje usunięcia polipów nosa
 • operacje FESS w stanach zapalnych zatok przynosowych
 • operacje usunięcia zmian nosa o charakterze rhinophyma
 • operacje korekty podniebienia miękkiego likwidujące chrapanie
 • operacje usunięcia migdałków podniebiennych
 • operacje usunięcia torbieli bocznych i pośrodkowych szyi
 • operacje usunięcia polipów, zmian przerostowych krtani tzw. mikrochirurgia krtani przy użyciu mikroskopu operacyjnego
 • operacje usunięcia brodawczaków krtani
 • operacje poszerzenia krtani w wypadku porażenia fałdów głosowych
 • operacje uszu w stanach przewlekłego zapalenia

W stanach nagłych wykonujemy pełen zakres niezbędnych operacji:

 • tracheotomię w stanach duszności zagrażającej życiu pochodzenia krtaniowego spowodowanej nowotworem
 • operacje usunięcia ciała obcego z przełyku
 • zabiegi mające na celu zahamowanie krwotoków z nosa
 • zabiegi naprawcze w stanach po urazach dotyczących rejonu twarzy i szyi
 • nacięcie ropnia okołomigdałkowego
 • nacięcie ropowicy szyi

Pododdział Otolaryngologii wykonuje również operacje z zakresu chirurgii onkologicznej głowy i szyi

 • operacje usunięcia nowotworów skóry twarzy i szyi. W sytuacji, gdy rozmiar nowotworu uniemożliwia po wycięciu proste zamknięcie rany pooperacyjnej - wykonujemy operacje plastyczne z użyciem płatów wolnych lub uszypułowanych
 • operacje usunięcia nowotworów jam nosa i zatok przynosowych
 • operacje usunięcia nowotworów jamy ustnej i gardła w tym rozległe nowotwory wargi, języka i migdałków podniebiennych
 • operacje usunięcia nowotworów ślinianek podżuchwowych i przyusznych
 • operacje usunięcia nowotworów krtani w tym operacje oszczędzające narząd głosu – chordektomie przy użyciu lasera CO2,  jak również operacje całkowitego usunięcia krtani
 • operacje usunięcia nowotworów ucha - małżowiny usznej, przewodu słuchowego zewnętrznego
 • operacje usunięcia nowotworów węzłów chłonnych szyi.

Gdy lokalizacja i rozmiar nowotworu na to pozwala, do operacji używamy techniki laserowej  przy użyciu lasera CO2 , który pozwala nie tylko na precyzyjne usunięcie zmiany, ale również zapewnia zminimalizowanie krwawienia podczas zabiegu operacyjnego.

Od kilkunastu  miesięcy do operacji zatok wykorzystujemy technikę endoskopową - zabiegi funkcjonalnej chirurgii endoskopowej zatok pozwalają na precyzyjne usuwanie  zmian powodujących stany zapalne jak również powodują, że okres hospitalizacji pacjenta ulega znacznemu skróceniu.

W Pododdziale Otolaryngologii hospitalizujemy również chorych wymagających leczenia zachowawczego, którzy nie wymagają zabiegów operacyjnych. Leczeni są chorzy z zawrotami  głowy o etiologii błędnikowej, nagłą głuchotą, zapaleniem zatok przynosowych, zapaleniem krtani, zapaleniem ucha zewnętrznego i środkowego.

Pododdział współpracuje również z Poradnią Audiologiczną, gdzie wykonywane są wysokospecjalistyczne badania narządu słuchu audiogram: audiometria impedancyjna, otoemisja, badanie ABR oraz badanie VNG.

Pododdział Otolaryngologii zapewnia całodobową pomoc medyczną leczonym tam pacjentom, codziennie pełni 24-godzinny dyżur. Lekarze pracujący w oddziale w czasie dyżuru udzielają konsultacji laryngologicznych pacjentom zgłaszającym się do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w uzasadnionych przypadkach. Co warto podkreślić jesteśmy jedynym oddziałem laryngologicznym w dawnym województwie radomskim, który pełni całodobowy dyżur lekarski i zapewnia pacjentom oddziału pomoc przez 24 godziny. Najbliższe oddziały pełniące dyżury całodobowe znajdują się w promieniu około 100km  w Warszawie, Lublinie, Kielcach.

Pododdział pełni również rolę placówki konsultacyjnej dla wszystkich oddziałów Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. Wszyscy pacjenci otrzymują kompleksową opiekę medyczną. Chorzy leczeni z powodu nowotworów, którzy wymagają leczenia skojarzonego po konsultacji onkologicznej są kwalifikowani i kierowani do dalszego leczenia – radio lub chemioterapii. Pacjenci leczeni w Pododdziale po wypisaniu podlegają systematycznej kontroli pooperacyjnej.