Kierownik Oddziału: dr n med Michał Maksymowicz

Kierownik Zespołu Pielęgniarskiegomgr Dorota Chmiel – Spec. Pielęgniarstwa Operacyjnego

tel. 48 361-49-78

Rejestracja tel. 48 361-31-81 lub 48 361-31-83

Sala obserwacyjna tel. 48 361-36-86 lub 48 361-36-85

Lokalizacja: I piętro budynek główny szpitala

Liczba łóżek: 8

W Szpitalnym Oddziale Ratunkowym udzielana jest pomoc pacjentom w przypadku nagłych stanów zagrożenia życia i zdrowia. Do zadań SOR należy: przyjęcie, wstępna diagnostyka i leczenie pacjenta z szeroko rozumianymi nagłymi zachorowaniami, urazami, zatruciami oraz stabilizacją ich stanu zdrowia.

Szpitalny Oddział Ratunkowy działa na bazie współpracujących ze sobą stref:

  • Rejestracji i segregacji medycznej.
  • Resuscytacyjno – zabiegowej.
  • Obserwacyjno - konsultacyjnej.

Każdy z tych obszarów przygotowany jest na działanie leczniczo - terapeutyczne.

Do dyspozycji Szpitalnego Oddziału Ratunkowego wybudowano lądowisko dla helikopterów.

 Szpitalny Oddział Ratunkowy działa w ścisłej współpracy z jednostkami PRM oraz regionalnymi wysokospecjalistycznymi oddziałami. Szpitalny Oddział Ratunkowy jest wpisany na listę Ministra Zdrowia jako jednostka uprawniona do prowadzenia specjalizacji z zakresu medycyny ratunkowej (4 miejsca).

 W dniu 07.08.2012 roku Szpital otrzymał od Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia potwierdzenie spełnienia wymagań określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2011 roku w sprawie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego.