DSC 0343Kierownik Oddziału Kardiologii: lek. Ewa Pawlik - Rak specjalista chorób wewnętrznych, specjalista kardiolog, specjalista endokrynolog 

tel. do sekretariatu odcinek B: 48 361-36-40

tel. do sekretariatu odcinek A: 48 361-36-76

Kierownik Zespołu Pielęgniarskiego: mgr Henryka Klamut specjalista pielęgniarstwa kardiologiczego

tel. 48 361-49-85

Dyżurka pielęgniarek odcinek A tel. 48 361-36-79

Dyżurka pielęgniarek odcinek B tel. 48 361-36-52

Lokalizacja: VI piętro budynek główny szpitala odcinek A i B

Liczba łóżek: 50 w tym 7 stanowisk monitorowanych + OIOK

W Oddziale Kardiologii funkcjonuje Oddział Intensywnej Opieki Kardiologicznej (OIOK) wyposażony w 9 stanowisk  intensywnego nadzoru z monitorowaniem parametrów życiowych u pacjentów leczonych z rozpoznaniem najcięższych stanów kardiologicznych.

Oddział Kardiologii prowadzi pełną diagnostykę inwazyjną i nieinwazyjną chorób układu krążenia. Codziennie są przyjmowani chorzy z ostrym zespołem wieńcowym wymagający leczenia inwazyjnego. 

 MG 1712W strukturach Oddziału znajduje się Pracownia Hemodynamiki wykonująca poza działaniami ostrodyżurowymi w OZW także planowe badania koronarograficzne i zabiegi koronaroplastyki. Pracownia Hemodynamiki posiada Certyfikat "Akredytacja klasy B" Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

Oddział wykonuje zabiegi w zakresie diagnostyki i implantacji stymulatorów, kardiowerterów -defibrylatorów (ICD) – także z resynchronizacją (CRT-D) oraz  zabiegi z zakresu elektrofizjologii (ablacjeRF).

W ramach kontraktu z NFZ prowadzona jest diagnostyka nieinwazyjna, ustalany tryb przygotowania i kwalifikacja do zabiegów ablacji arytmii w tym migotania przedsionków.

W Oddziale Kardiologii wykonywane są także badania nieinwazyjne: testy wysiłkowe, 24-godzinne monitorowanie EKG metodą Holtera, usg serca przezklatkowe, przezprzełykowe i obciążeniowe, testy pionizacyjne.

Oddział Kardiologii jest wpisany na listę Ministra Zdrowia jako jednostka uprawniona do prowadzenia specjalizacji z zakresu kardiologii  - 10 miejsc.

 

Wykonywane procedury