Kierownik:

lek. Joanna Naumowicz - specjalista rehabilitacji medycznej, pediatra, tel. 48 3613222

Pielęgniarka koordynująca:

Jadwiga Marszałek  tel. 48 3614924

Rejestracja: 48 3613223

Poradnia mieści się na I piętrze budynku głównego Szpitala.

Zadania poradni:

  1. Obserwacja rozwoju dzieci od najwcześniejszego okresu życia obciążonych: nieprawidłowym przebiegiem ciąży, porodu, zespołami wad wrodzonych, objawami dysharmonii rozwojowej,
  2. Wczesne diagnozowanie różnorakich zaburzeń w rozwoju psycho - ruchowym,
  3. Usprawnianie w zależności od potrzeby,
  4. Współpraca w usprawnianiu z rodziną dziecka,
  5. Diagnozowanie i przygotowywanie dziecka do edukacji.

Obejmujemy kompleksowym leczeniem zaburzenia neurologiczne - niedowłady i porażenia, wady wrodzone układu nerwowego o różnej etiologii, w tym dzieci po przepuklinie oponowo - rdzeniowej, dzieci z wadami wrodzonymi i nabytymi układu kostno - stawowego, skrzywienia kręgosłupa, wiele dzieci po urazach (których ilość w ostatnim okresie narasta), w tym dzieci do wieloletniej trudnej rehabilitacji po urazach czaszkowo - mózgowych, a także dystrofie mięśniowe, miopatie, okołoporodowe uszkodzenia splotu barkowego, niemowlęta po urazach okołoporodowych, zespoły niezgrabności ruchowej, zespół Downa i każde inne uwidaczniające się w obrębie narządu ruchu i wymagające długotrwałego leczenia. Każda z tych dysfunkcji wymaga ustalenia specjalnego programu rehabilitacyjnego i wieloetapowego leczenia.
Do Poradni można zapisać dziecko osobiście w rejestracji Poradni, bądź telefonicznie.

Na pierwszą wizytę należy zgłosić się ze:

  • skierowaniem
  • książeczką zdrowia dziecka i PESEL
  • dokumentem aktualnego ubezpieczenia zdrowotnego
  • wszystkimi informacjami i wynikami badań dotyczących choroby dziecka wykonanych od urodzenia do dnia zgłoszenia się do Poradni
  • obuwiem ochronnym.