Mazowiecki Szpital Specjalistyczny w Radomiu jest placówką w całości przystosowaną do obsługi osób z niepełnosprawnościami. Wszystkie budynki kompleksu szpitalnego (A, B, C, D, E, F, G, H, J, K) oraz wejścia W1, W4, W5, W6 posiadają możliwość obsługi osób niepełnosprawnych. Obecnie budynek L oraz wejścia W2 i W3 są czasowo zamknięte w związku z budową nowego Szpitalnego Oddziału Ratunkowego.

 

Plan szpitala z udogodnieniami dla osób niepełnosprawnych

 

1. Wydzielone miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami w najbliższym sąsiedztwie drogi dojazdowej:

- bezpłatne miejsca parkingowe (w strefie płatnego parkowania) usytuowane są w pobliżu wjazdu od ulicy Aleksandrowicza, dotyczy to zarówno parkingu dla pacjentów, jak i pracowników Szpitala;

- z parkingu komunikacja odbywa się po nawierzchni asfaltowej i płytkowej do podjazdu prowadzącego do głównego wejścia (W1) oraz holu (budynek E).

                                                                        1   2

 

2. Osoba niepełnosprawna ma prawo wstępu na teren szpitala wraz z psem asystującym (zgodnie z art. 20a ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych warunkiem skorzystania z uprawnienia jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych).

3. Dostępność do budynku, kondygnacji użytkowej i pomieszczeń:

- do głównych szpitalnych wejść do budynków, obsługujących pacjentów prowadzą podjazdy i zjazdy dające możliwość poruszania się wózkami inwalidzkimi. Znajdują się dokładnie przy wejściach W1 oraz W5.

 

                                                                                    3   DSC 0350

 

4. Szerokość drzwi i ciągów komunikacyjnych wewnętrznych i zewnętrznych:

- wszystkie ciągi komunikacyjne i drzwi do nich przynależne (zewnętrzne jak i wewnętrzne) w obrębie szpitalnych pomieszczeń dają możliwość poruszania się osobom z niepełnosprawnościami na wózkach inwalidzkich;

- windy znajdujące się w Szpitalu umożliwiają dotarcie na wybrane piętro - dostępne w holu głównym - budynek A. 

 

                                                                                 5   6   

 

5. Pomieszczenia higieniczno-sanitarne i ich wyposażenie:

- toalety dla osób niepełnosprawnych są dostępne w holu głównym - Budynek A - vis a vis wind w budynku A, jak również przy gabinetach Poradni Specjalistycznych w budynku E oraz K.

- wszystkie oddziały szpitalne w obrębie swego obszaru posiadają, co najmniej jedno duże pomieszczenie WC + łazienka – w większości z pełnym wyposażeniem ułatwiającym obsługę osób z niepełnosprawnościami.

 

                                                                                             8   7

 

6. Strona internetowa dostosowana dla osób niepełnosprawnych:

- strona internetowa jest dostosowana dla osób z wadami wzroku, w jej prawym górnym rogu jest możliwość zwiększenia czcionki, jak również zmiany kontrastu.

 

\9

 

 7. System informacji wizualnej - w ramach ułatwienia poruszania się po placówce na całym jej obszarze umieszczony jest system tablic informacyjnych. 

 

                                                                DSC 0345   DSC 0344   DSC 0343

 

8.  Przy wejściach głównych i bocznych ułożone maty antypoślizgowe i wychwytujące wilgoć z obuwia osób wchodzących do szpitala.

 

                                                                                                      DSC 0341    DSC 0340

 

 9. System przywoływania personelu przez pacjentów jest dostępny przy każdym łóżku pacjenta. 

10. Podłogi w wykonaniu antypoślizgowym, przestrzeń do komunikacji pieszej oraz na wózkach dla niepełnosprawnych, skrajne powierzchnie podłogi wykonane w kontrastowej barwie.

 

                       DSC 0337 DSC 0338  DSC 0346  DSC 0347