Lp. Oddział/miejsce realizacji Nazwa programu edukacyjnego Odbiorcy programu Realizatorzy
1. Kliniczny Oddział Onkologii Program edukacyjny dla pacjenta i jego rodziny w zakresie prawidłowego odżywiania w chorobie nowotworowej Pacjenci oddziału i ich rodziny Pielęgniarki
2.  Oddział Hematologii Program edukacyjny dla pacjenta i jego rodziny w zakresie prawidłowego odżywiania w chorobie nowotworowej Pacjenci oddziału i ich rodziny Pielęgniarki
3.  Oddział Okulistyki Wykryj jaskrę - ocal wzrok   Pacjenci oddziału i ich rodziny Pielęgniarki
4. Oddział Wewnętrzny II i Nadciśnienia Tętniczego Edukacja pacjentów z nadciśnieniem tętniczym  Pacjenci oddziału i ich rodziny Pielęgniarki
5. Kliniczny Oddział Wewnętrzny I z Pododdziałem Reumatologii Marskość wątroby - objawy, przyczyny diagnostyka Pacjenci oddziału i ich rodziny Pielęgniarki
6. Pododdział Reumatologii

Program edukacyjny dla pacjenta i jego rodziny w zakresie reumatoidalnego zapalenia stawów (RZS)

Osteoporoza. Poradnik dla pacjenta

Pacjenci oddziału i ich rodziny Pielęgniarki
7. Kliniczny Oddział Rehabilitacji, Oddział Rehabilitacji Neurologicznej Program edukacyjny dla pacjentów i ich rodzin po endoprotezoplastyce stawu biodrowego  Pacjenci oddziału i ich rodziny

Pielęgniarki

i fizjoterapeuci 

8. Oddział Pulmonologii i Onkologii Pulmonologicznej

Edukacja pacjentów stosujących tlenoterapię 

Program edukacyjny skierowany do pacjentów leczonych cytostatykami z powodu choroby nowotworowej płuc - ukierunkowany na pacjentów i ich rodziny 

Motywacja i wsparcie w leczeniu uzależnienia od tytoniu 

Pacjenci oddziału i ich rodziny Pielęgniarki
9.  Kliniczny Oddział Pediatrii

Problem zaparć nawykowych u dzieci i zapobieganie im

Zapobieganie przenoszeniu zakażeń rotawirusowych w oddziale pediatrii 

Rodzice i opiekunowie dzieci Pielęgniarki
10. Kliniczny Oddział Neurologii, Pododdział Udarowy

Udar mózgu przygotowanie do samoopieki. Poradnik dla pacjenta i opiekunów

SM. Poradnik dla pacjentów i ich rodzin 

Pacjenci oddziału i ich rodziny Pielęgniarki
11.  Szpitalny Oddział Kliniczny Neurochirurgii  Zespoły bólowe kręgosłupa Pacjenci oddziału i ich rodziny Pielęgniarki
12. Oddział Neonatologii

Szczepienia okresu noworodkowego. Program edukacyjny skierowany do matek/opiekunów prawnych dziecka

Pielęgnowanie noworodka. Program edukacyjny skierowany do rodziców oraz opiekunów prawnych dziecka 

Rodzice i opiekunowie dzieci Położne
13. Kliniczny Oddział Kardiologii

Program edukacyjny dla pacjentów po zawale mięśnia sercowego

Informacje dla pacjenta przyjmującego leki przeciwzakrzepowe z uwzględnieniem diety

Zalecenia dla pacjentów z implatowanym stymulatorem serca

Pacjenci oddziału i ich rodziny Pielęgniarki
14. Oddział Kardiochirurgii Informator przygotowujący pacjenta do zabiegu kardiochirurgicznego Pacjenci oddziału i ich rodziny Pielęgniarki
15. Kliniczny Oddział Ginekologiczno-Położniczy

Edukacja pacjentki z cukrzyca ciążową 

Samobadanie piersi - profilaktyka raka piersi  

Co warto wiedzieć o karmieniu piersią?

Laktacja - problemy laktacyjne, karmienie naturalne 

Pacjenci oddziału i ich rodziny Położne
16. Kliniczny Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej

Program edukacyjny dla pacjentów i ich rodzin po endoprotezoplastyce stawu biodrowego

Wskazówki dla pacjenta dotyczące czynności dnia codziennego po endoprotezoplastyce stawu biodrowego 

Profilaktyka przeciwodleżynowa. Poradnik dla pacjentów i ich rodzin

Pacjenci oddziału i ich rodziny Pielęgniarki
17. Kliniczny Oddział Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Metabolicznej

Program edukacyjny dla pacjentów po zabiegu wyłonienia stomii jelitowych

Program edukacyjny dla pacjentów po zabiegu mastektomii

Pacjenci oddziału i ich rodziny Pielęgniarki
18. Oddział Chirurgii Dziecięcej

Program edukacji rodziców/opiekunów prawnych w zakresie profilaktyki urazów  

Program edukacji rodziców/opiekunów prawnych w zakresie postępowania dietetycznego po usunięciu wyrostka robaczkowego  

Rodzice i opiekunowie dzieci Pielęgniarki
19. Kliniczny Oddział Anestezjologii, Intensywnej Terapii i Leczenia Bólu

Poradnik pielęgnacji pacjenta z rurką tracheostomijną w warunkach domowych

Pacjenci oddziału i ich rodziny Pielęgniarki
20. Kliniczny Oddział Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej Adaptacja pacjenta do nowych warunków życia po całkowitym usunięciu krtani  Pacjenci oddziału i ich rodziny Pielęgniarki
21.  Poradnia diabetologiczna

Hipoglikemia: objawy i zasady postępowania w przypadku jej wystąpienia

Nauka obsługi wstrzykiwacza typu pen i technika podawania insuliny, miejsca podawania, przechowywanie, powikłania.

Przewlekłe powikłania w cukrzycy – rodzaje, przyczyny i zapobieganie

Wiedza i dobrze kontrolowana cukrzyca- drogą do poprawy jakości życia z tą chorobą

Pacjenci i ich rodziny Pielęgniarki

 

 We wszystkich oddziałach realizowany jest program - Profilaktyka przeciwodleżynowa. Poradnik dla pacjentów i ich rodzin.