Kto może być osobą ze szczególnymi potrzebami?

 

11  22  33  44  55  66  77  88  99 

 

Deklaracja dostępności Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. w Radomiu

Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. w Radomiu zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Niniejsze oświadczenie ma zastosowanie do strony internetowej:

www.wss.com.pl

Data publikacji strony internetowej: czerwiec 2019 r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: lipiec 2023 r.

Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o.

Telefon: sekretariat: 48 361-39-00

Centrala: 048 361-30-00

fax 048 345-11-18

CALL CENTER 48 361-36-00

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Adres korespondencyjny: ul. J. Aleksandrowicza 5, 26-617 Radom

Dostępność cyfrowa

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona główna serwisu jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 • podwyższony kontrast (czarne tło, żółte i zielone litery),

 • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie,

 • osoby zamieszczające teksty na stronie dokładają starań, aby były one zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności;

 • ruch, animacje, banery – żaden element serwisu nie miga w tempie szybszym niż 3 razy na sekundę.

 • po powiększeniu strony do 200% rozmiarów początkowych jest utrzymana widoczność całości informacji na stronie.

Na stronie występują poniższe niezgodności:

 • brak tekstu odczytywalnego maszynowo

 • brak nagrań treści w polskim języku migowym w postaci pliku wideo

 • brak informacji w tekście łatwym do czytania (ETR)

 • nie ma ostrzeżenia przed otwarciem nowego okna/zakładki w przeglądarce;

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Aplikacje mobilne

Jednostka posiada aplikację mobilną.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracownika Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. w Radomiu. 

Oświadczenie sporządzono dnia: 31.03.2021 r.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym Sp. z o.o. w Radomiu do realizacji spraw w zakresie dostępności cyfrowej zalecamy kontakt z kancelarią Szpitala

- e-mai: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,

- tel. 48 361 39 06 (dotyczy powiadomień o braku dostępności cyfrowej oraz żądań zapewnienia dostępności cyfrowej).

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

 

Dostępność informacyjno-komunikacyjna

 1. Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. zapewnia osobom ze szczególnymi potrzebami obsługę niżej wymienionych środków wspierających komunikowanie się:

  - kontakt telefoniczny

  - kontakt korespondencyjny

  - przesyłanie faxów

  - dla osób słabowidzących informacja głosowa o kolejności pacjentów chcących zarejestrować się na wizytę lekarską w Zespole Poradni Specjalistycznych oraz w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym

  - dostęp alternatywny w postaci wsparcia innej osoby (np. pracownika Biura Obsługi Pacjenta, opiekunów medycznych, pracowników ochrony) WNIOSEK DO POBRANIA

  - pomoc tłumacza języka migowego – WNIOSEK DO POBRANIA

  - dostęp alternatywny w postaci wsparcia technologicznego (możliwość telefonicznego zapisu do poradni specjalistycznej na wizytę lekarską poprzez Call Center)

  - osoba niepełnosprawna ma prawo wstępu na teren szpitala wraz z psem asystującym.

Dostępność architektoniczna

 

Mazowiecki Szpital Specjalistyczny w Radomiu jest placówką w całości przystosowaną do obsługi osób z niepełnosprawnościami. Wszystkie budynki kompleksu szpitalnego (A, B, C, D, E, F, G, H, J, K) oraz wejścia W1, W4, W5, W6 posiadają możliwość obsługi osób niepełnosprawnych.

 

Plan Szpitala 2024 z SORem

 

1. Wydzielone miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami w najbliższym sąsiedztwie drogi dojazdowej:

- bezpłatne miejsca parkingowe (w strefie płatnego parkowania) usytuowane są w pobliżu wjazdu od ulicy Aleksandrowicza, dotyczy to zarówno parkingu dla pacjentów, parkingu przy Szpitalnym Oddziale Ratunkowym, jak i pracowników Szpitala;

- z parkingu komunikacja odbywa się po nawierzchni asfaltowej i płytkowej do podjazdu prowadzącego do głównego wejścia (W1) oraz holu (budynek E).

                                                                        1   2

                                                                           Parking SOR 1 nps  Parking 2 SOR nps

 

2. Osoba niepełnosprawna ma prawo wstępu na teren szpitala wraz z psem asystującym (zgodnie z art. 20a ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych warunkiem skorzystania z uprawnienia jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych).

3. Dostępność do budynku, kondygnacji użytkowej i pomieszczeń:

- do głównych szpitalnych wejść do budynków, obsługujących pacjentów prowadzą podjazdy i zjazdy dające możliwość poruszania się wózkami inwalidzkimi. Znajdują się dokładnie przy wejściach W1 oraz W5.

 

                                                                                       IMG 20220922 133312

 - wejście do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego odbywa się z poziomu terenu i posiada ścieżkę dotykową dla osób niewidomych:

 

IMG 20240704 102357

4. Szerokość drzwi i ciągów komunikacyjnych wewnętrznych i zewnętrznych:

- wszystkie ciągi komunikacyjne i drzwi do nich przynależne (zewnętrzne jak i wewnętrzne) w obrębie szpitalnych pomieszczeń dają możliwość poruszania się osobom z niepełnosprawnościami na wózkach inwalidzkich;

- windy znajdujące się w Szpitalu umożliwiają dotarcie na wybrane piętro - dostępne w holu głównym - budynek A. 

 

                                                                                 5   6   

 

5. Pomieszczenia higieniczno-sanitarne i ich wyposażenie:

- toalety dla osób niepełnosprawnych są dostępne w holu głównym - Budynek A - vis a vis wind w budynku A, jak również przy gabinetach Poradni Specjalistycznych w budynku E oraz K.

- wszystkie oddziały szpitalne w obrębie swego obszaru posiadają, co najmniej jedno duże pomieszczenie WC + łazienka – w większości z pełnym wyposażeniem ułatwiającym obsługę osób z niepełnosprawnościami.

 

                                                                                             8   7

 6. Windy umożliwiające dotarcie na wybrane piętro.

- windy znajdujące się w Szpitalu umożliwiają dotarcie na wybrane piętro - dostępne w holu głównym - budynek A.

 

IMG 20220922 133135

 - w budynku Szpitalnego Oddziału Ratunkowego znajdują się windy z oznakowaniem w języku Braille'a:

 

                                                                                                      IMG 20240704 102306     IMG 20240704 102236

 

7. Szpitalny Oddział Ratunkowy wyposażony jest w schody ruchome z oznakowaniem:

 

                                                                                                            IMG 20240704 102204    IMG 20240704 102212

 

8. W Szpitalnym Oddziale Ratunkowym w rejestracji znajduje się stanowisko oraz biletomat wyposażone w pętlę indukcyjną dla osób słabosłyszących:

 

IMG 20240704 101918

 

IMG 20240704 102023

 

IMG 20240704 102107

9. Strona internetowa dostosowana dla osób z niepełnosprawnościami:

- strona internetowa jest dostosowana dla osób z wadami wzroku, w jej prawym górnym rogu jest możliwość zwiększenia czcionki, jak również zmiany kontrastu.

 


9

 

 7. System informacji wizualnej - w ramach ułatwienia poruszania się po placówce na całym jej obszarze umieszczony jest system tablic informacyjnych. 

 

                                                                DSC 0345   DSC 0344   DSC 0343

 

8.  Przy wejściach głównych i bocznych ułożone maty antypoślizgowe i wychwytujące wilgoć z obuwia osób wchodzących do szpitala oraz do budynku Szpitalnego Oddziału Ratunkowego.

 

                                                                                                      DSC 0341    DSC 0340 

 

IMG 20240704 102426

 

 9. System przywoływania personelu przez pacjentów jest dostępny przy każdym łóżku pacjenta. 

10. Podłogi w wykonaniu antypoślizgowym, przestrzeń do komunikacji pieszej oraz na wózkach dla niepełnosprawnych, skrajne powierzchnie podłogi wykonane w kontrastowej barwie.

 

                       DSC 0337 DSC 0338  DSC 0346  DSC 0347

 

 

 11. Dla pozostałych osób ze szczególnymi potrzebami zapewniamy pomoc:

- pracowników Biura Obsługi Pacjenta,

- pracowników ochrony szpitala.

Potrzebę pomocy można wcześniej zgłosić telefonicznie (pod nrem  48 361 39 06, telefon czynny jest w dni robocze w godzinach od 7:30 do 15:05) lub mailowo (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)