Kto może być osobą ze szczególnymi potrzebami?

 

11  22  33  44  55  66  77  88  99 

 

Deklaracja dostępności Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. w Radomiu

Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. w Radomiu zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Niniejsze oświadczenie ma zastosowanie do strony internetowej:

www.wss.com.pl

Data publikacji strony internetowej: czerwiec 2019 r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: lipiec 2022 r.

Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o.

Telefon: sekretariat: 48 361-39-00

Centrala: 048 361-30-00

fax 048 345-11-18

CALL CENTER 48 361-36-00

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Adres korespondencyjny: ul. J. Aleksandrowicza 5, 26-617 Radom

Dostępność cyfrowa

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona główna serwisu jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 • podwyższony kontrast (czarne tło, żółte i zielone litery),

 • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie,

 • osoby zamieszczające teksty na stronie dokładają starań, aby były one zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności;

 • ruch, animacje, banery – żaden element serwisu nie miga w tempie szybszym niż 3 razy na sekundę.

 • po powiększeniu strony do 200% rozmiarów początkowych jest utrzymana widoczność całości informacji na stronie.

Na stronie występują poniższe niezgodności:

 • brak tekstu odczytywalnego maszynowo

 • brak nagrań treści w polskim języku migowym w postaci pliku wideo

 • brak informacji w tekście łatwym do czytania (ETR)

 • nie ma ostrzeżenia przed otwarciem nowego okna/zakładki w przeglądarce;

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Aplikacje mobilne

Jednostka posiada aplikację mobilną.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracownika Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. w Radomiu. 

Oświadczenie sporządzono dnia: 31.03.2021 r.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym Sp. z o.o. w Radomiu do realizacji spraw w zakresie dostępności cyfrowej zalecamy kontakt z kancelarią Szpitala

- e-mai: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,

- tel. 48 361 39 06 (dotyczy powiadomień o braku dostępności cyfrowej oraz żądań zapewnienia dostępności cyfrowej).

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

 

Dostępność informacyjno-komunikacyjna

 1. Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. zapewnia osobom ze szczególnymi potrzebami obsługę niżej wymienionych środków wspierających komunikowanie się:

  - kontakt telefoniczny

  - kontakt korespondencyjny

  - przesyłanie faxów

  - dla osób słabowidzących informacja głosowa o kolejności pacjentów chcących zarejestrować się na wizytę lekarską w Zespole Poradni Specjalistycznych oraz w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym

  - dostęp alternatywny w postaci wsparcia innej osoby (np. pracownika Biura Obsługi Pacjenta, opiekunów medycznych, pracowników ochrony) WNIOSEK DO POBRANIA

  - pomoc tłumacza języka migowego – WNIOSEK DO POBRANIA

  - dostęp alternatywny w postaci wsparcia technologicznego (możliwość telefonicznego zapisu do poradni specjalistycznej na wizytę lekarską poprzez Call Center)

  - osoba niepełnosprawna ma prawo wstępu na teren szpitala wraz z psem asystującym.

Dostępność architektoniczna

 

Mazowiecki Szpital Specjalistyczny w Radomiu jest placówką w całości przystosowaną do obsługi osób z niepełnosprawnościami. Wszystkie budynki kompleksu szpitalnego (A, B, C, D, E, F, G, H, J, K) oraz wejścia W1, W4, W5, W6 posiadają możliwość obsługi osób niepełnosprawnych. Obecnie budynek L oraz wejścia W2 i W3 są czasowo zamknięte w związku z budową nowego Szpitalnego Oddziału Ratunkowego.

 

Plan szpitala z udogodnieniami dla osób niepełnosprawnych

 

1. Wydzielone miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami w najbliższym sąsiedztwie drogi dojazdowej:

- bezpłatne miejsca parkingowe (w strefie płatnego parkowania) usytuowane są w pobliżu wjazdu od ulicy Aleksandrowicza, dotyczy to zarówno parkingu dla pacjentów, jak i pracowników Szpitala;

- z parkingu komunikacja odbywa się po nawierzchni asfaltowej i płytkowej do podjazdu prowadzącego do głównego wejścia (W1) oraz holu (budynek E).

                                                                        1   2

 

2. Osoba niepełnosprawna ma prawo wstępu na teren szpitala wraz z psem asystującym (zgodnie z art. 20a ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych warunkiem skorzystania z uprawnienia jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych).

3. Dostępność do budynku, kondygnacji użytkowej i pomieszczeń:

- do głównych szpitalnych wejść do budynków, obsługujących pacjentów prowadzą podjazdy i zjazdy dające możliwość poruszania się wózkami inwalidzkimi. Znajdują się dokładnie przy wejściach W1 oraz W5.

 

                                                                                       IMG 20220922 133312

 

4. Szerokość drzwi i ciągów komunikacyjnych wewnętrznych i zewnętrznych:

- wszystkie ciągi komunikacyjne i drzwi do nich przynależne (zewnętrzne jak i wewnętrzne) w obrębie szpitalnych pomieszczeń dają możliwość poruszania się osobom z niepełnosprawnościami na wózkach inwalidzkich;

- windy znajdujące się w Szpitalu umożliwiają dotarcie na wybrane piętro - dostępne w holu głównym - budynek A. 

 

                                                                                 5   6   

 

5. Pomieszczenia higieniczno-sanitarne i ich wyposażenie:

- toalety dla osób niepełnosprawnych są dostępne w holu głównym - Budynek A - vis a vis wind w budynku A, jak również przy gabinetach Poradni Specjalistycznych w budynku E oraz K.

- wszystkie oddziały szpitalne w obrębie swego obszaru posiadają, co najmniej jedno duże pomieszczenie WC + łazienka – w większości z pełnym wyposażeniem ułatwiającym obsługę osób z niepełnosprawnościami.

 

                                                                                             8   7

 6. Windy umożliwiające dotarcie na wybrane piętro.

- windy znajdujące się w Szpitalu umożliwiają dotarcie na wybrane piętro - dostępne w holu głównym - budynek A.

 

IMG 20220922 133135

 

7. Strona internetowa dostosowana dla osób z niepełnosprawnościami:

- strona internetowa jest dostosowana dla osób z wadami wzroku, w jej prawym górnym rogu jest możliwość zwiększenia czcionki, jak również zmiany kontrastu.

 

\9

 

 7. System informacji wizualnej - w ramach ułatwienia poruszania się po placówce na całym jej obszarze umieszczony jest system tablic informacyjnych. 

 

                                                                DSC 0345   DSC 0344   DSC 0343

 

8.  Przy wejściach głównych i bocznych ułożone maty antypoślizgowe i wychwytujące wilgoć z obuwia osób wchodzących do szpitala.

 

                                                                                                      DSC 0341    DSC 0340

 

 9. System przywoływania personelu przez pacjentów jest dostępny przy każdym łóżku pacjenta. 

10. Podłogi w wykonaniu antypoślizgowym, przestrzeń do komunikacji pieszej oraz na wózkach dla niepełnosprawnych, skrajne powierzchnie podłogi wykonane w kontrastowej barwie.

 

                       DSC 0337 DSC 0338  DSC 0346  DSC 0347

 

 

 11. Dla pozostałych osób ze szczególnymi potrzebami zapewniamy pomoc:

- pracowników Biura Obsługi Pacjenta,

- pracowników ochrony szpitala.

Potrzebę pomocy można wcześniej zgłosić telefonicznie (pod nrem  48 361 39 06, telefon czynny jest w dni robocze w godzinach od 7:30 do 15:05) lub mailowo (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)