Pielęgniarka koordynująca: Jadwiga Marszałek  tel. 48 361 49 24

Rejestracja: 48 361 32 23

Koordynator zespołu rehabilitacji dziennej dla dzieci - mgr Izabela Wołek

Pracownia mieści się na I piętrze budynku głównego Szpitala.

 

Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 18.00. Realizujemy kontrakt z NFZ dla dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego. Naszymi pacjentami są dzieci urodzone przedwcześnie z obciążonym okresem okołoporodowym, z opóźnieniem rozwoju psychoruchowego, z asymetrią, z zaburzeniami napięcia mięśniowego, po operacji przepukliny oponowo-rdzeniowej, z wodogłowiem, z zespołami genetycznymi, z porażeniem splotu barkowego. Dziecko podczas wizyty w poradni rehabilitacyjnej dla dzieci jest oceniane i kwalifikowane do zajęć w zespole rehabilitacji dziennej dla dzieci, gdzie pracuje grono specjalistów z długoletnim doświadczeniem (lekarz, fizjoterapeuci, psycholog, neurologopeda, pedagog). Dzieci korzystają z zabiegów kinezyterapii, fizykoterapii i masażu. Stosujemy metodę Bobath, NDT-Bobath, Vojty, PNF, kinesiology taping.