Działający od 1995 Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. jest największym szpitalem w południowej części województwa mazowieckiego. Dysponując 740 łóżkami szpitalnymi udzielamy świadczeń zdrowotnych w 21 oddziałach szpitalnych z pododdziałami, w których rocznie leczonych  jest ok. 38 tys. pacjentów. W Szpitalnym Oddziale Ratunkowym udzielanych jest rocznie około 69 tys. świadczen zdrowotnych. Jako jedyni na tym obszarze leczymy pacjentów wymagających interwencji kardiochirurgicznych, neurochirurgicznych, diagnostyki i leczenia z zakresu onkologii klinicznej, chirurgii dziecięcej oraz otolaryngologii. Pacjentom hospitalizowanym w oddziałach szpitalnych, zapewniamy kontynuację leczenia w 29 przyszpitalnych poradniach specjalistycznych oraz kompleksowe zabezpieczenie diagnostyczno - terapeutyczne w miejscu lub w ośrodkach, z którymi Szpital ma podpisane umowy lub porozumienia o współpracy.

Oferujemy pacjentom leczenie w następujących oddziałach:

 • Oddział Chirurgii Dziecięcej
 • Oddział Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej z Pododdziałem Otolaryngologii
 • Oddział Onkologii Ogólnej
 • Oddział Ginekologiczno- Położniczy
 • Oddział Neonatologii
 • Oddział Neurologiczny z Pododdziałem Udarowym
 • Oddział Rehabilitacji
 • Oddział Rehabilitacji Neurologicznej
 • Oddział Pulmonologii i Onkologii Pulmonologicznej 
 • Oddział Rehabilitacji
 • Oddział Wewnętrzny I z Pododdziałem Reumatologii
 • Oddział Wewnętrzny II i Nadciśnienia Tętniczego
 • Oddział Pediatryczny
 • Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
 • Szpitalny Oddział Kliniczny Neurochirurgii
 • Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
 • Oddział Kardiologii, Oddział Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego
 • Oddział Kardiochirurgii
 • Oddział Okulistyki
 • Szpitalny Oddział Ratunkowy
 • Oddział Hematologii

Posiadamy ponadto blok operacyjny z dziewięcioma nowocześnie wyposażonymi salami operacyjnymi.

Dążąc do zapewnienia pacjentom przebywającym w naszym Szpitalu leczenia odpowiadającego najnowszym standardom medycyny, przykładamy szczególną wagę do kompleksowego leczenia pacjentów, nowoczesnej diagnostyki obrazowej oraz wszechstronnej rehabilitacji – neurologicznej, kardiologicznej oraz ogólnoustrojowej.

Udzielając świadczeń zdrowotnych pamiętamy o najważniejszym – zadowoleniu pacjenta.

Aby to osiągnąć lekarze, pielęgniarki oraz pozostali pracownicy medyczni nieustannie pogłębiają swoją wiedzę i umiejętności, dzięki czemu możliwe jest np. przeprowadzanie innowacyjnych zabiegów wszczepienia sztucznej łąkotki u pacjentów leczonych w Oddziale Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej. Obecnie Zespół tego odziału przygotowuje się do przeprowadzania zabiegów rekonstrukcji ubytków chrząstki z zastosowaniem mikroendoprotez powierzchniowych stawu kolanowego.

W szpitalu powołany został BREAST UNIT – Zespół ds. leczenia raka piersi, w skład którego wchodzą lekarze specjaliści w dziedzinie: onkologii, chirurgii onkologicznej, radiologii, radioterapii, patomorfologii, oraz rehabilitant i psycholog, którego zadaniem są multidyscyplinarne spotkania mające na celu omówienie możliwych opcji terapeutycznych dla pacjentek z nowotworem piersi.

W Oddziale Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej wykonywane są zabiegi oszczędzające pierś przy użyciu gammakamery, poprzedzone badaniem mammograficznym wykonywanym na nowoczesnym aparacie oraz biopsją węzła wartowniczego.

Oddział Kardiochirurgii naszego Szpitala zapewnia leczenie operacyjne pacjentów z chorobami serca i wielkich naczyń, wykonując pełen zakres zabiegów kardiochirurgicznych w tym: pomostowanie tętnic wieńcowych (by-passy), wady zastawkowe serca, tętniaki oraz wady wrodzone serca.

Przy użyciu najnowocześniejszej aparatury medycznej tj. mikroskop operacyjny, aspirator ultradźwiękowy oraz neuronawigacja. Zespół Szpitalnego Oddziału Klinicznego Neurochirurgii wykonuje zabiegi: implantacji pomp baklofenowych u pacjentów ze spastyką nie poddającą się rutynowemu leczeniu przeciwspastycznemu, implantacji stymulatorów rdzeniowych przy leczeniu bólu przewlekłego, leczenia spondylozy szyjnej ze wszczepieniem implantów międzykręgowych, biopsje stereotaktyczne w leczeniu nieoperacyjnym guzów mózgu oraz leczenie pacjentów z guzami trudnodostępnymi.