lek. Tomasz Skura

                                                        Prezes Zarządu

                                                Dyrektor ds. Lecznictwa

                                                                           tel. 48 361-39-00

                                                                           fax 48 345-11-18

 

                 

                                                                Prezes Skura

 

mgr inż. Krzysztof Zając                                                                             mgr Łukasz Skrzeczyński

Wiceprezes Zarządu                                                                                     Wiceprezes Zarządu

Dyrektor ds. Eksploatacyjno-Administracyjnych                                     Dyrektor ds. zarządzania jakością

tel. 48 361-39-06                                                                                                                 tel. 48 361-48-88
fax 48 345-10-43                                                                                                                 fax 48 345-10-43

 

Prezes Zając                                                       Prezes Skrzeczyński1                   
                                                           

DYREKCJA

dyr. Golonka   Naczelna Pielęgniarka

   mgr  Ewa Golonka

   tel: 48 361-39-06

   fax: 48 345-10-43

 

 

 

 

dyr.Pacholczak1Dyrektor ds. Ekonomiczno - Finansowych

mgr Bożenna Pacholczak

tel: 48 361-39-00

fax: 48 354-11-18

 

 

 

 

 

 

5Prokurent, Główny Księgowy

mgr Alicja Jastrzębska

tel: 48 361-30-04

fax: 48 345-10-43