Uprzejmie informujemy, że w dniu 15 listopada 2010 roku weszła w życie ustawa z dnia 8 kwietnia 2010 r. o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych, wprowadzająca zakaz palenia na terenie zakładów opieki zdrowotnej, placówek edukacyjnych, w miejscach pracy, lokalach gastronomiczno-rozrywkowych, środkach transportu publicznego, na przystankach komunikacji publicznej, w obiektach kultury i wypoczynku, w   ogólnodostępnych miejscach przeznaczonych do zabaw dzieci.

W związku z powyższym na terenie wszystkich obiektów Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. obowiązuje całkowity zakaz palenia wyrobów tytoniowych.

Naruszenie tego zakazu zagrożone jest karą grzywny do 500 zł.