łożko szpitalneMazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. w sytuacjach niezbędnych dla potrzeb osoby chorej, a szczególnie w przypadkach medycznie uzasadnionych, wypożycza łóżka szpitalne, na pisemny wniosek osoby zainteresowanej, pod warunkiem dysponowania wolnym sprzętem medycznym danego rodzaju.

 

Opłata za wypożyczenie łóżka wynosi 40,00 zł netto za 1 miesiąc użytkowania. Osoba użytkująca łóżko dokonuje opłaty za wypożyczenie na podstawie wystawionej przez Szpital faktury, z góry - do 15 dnia każdego miesiąca.

 

Szczegółowych informacji udziela pracownik Działu Sprzętu Medycznego tel. 48 361-48-73