zapytania ofertowe

zapytania ofertowe (13)

zapytania ofertowe

Sprawa nr DZP.223.19.2021

Ogłoszenie      

Informacja z otwarcia ofert z dnia 25.02.2021r.  

Wynik z dnia 03.03.2021                                                                                                      

Sprawa nr DZP.223.47.2020 - poniżej 30.000 euro

Ogłoszenie

Informacja z otwarcia ofert

Wynik z dnia 18.08.2020