W Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym Sp.z o.o. w Radomiu są prowadzone praktyki zawodowe zgodnie z programami praktyk obowiązującymi w  poszczególnych uczelniach. Praktyka zawodowa jest realizowana na podstawie umowy zawartej pomiędzy Spółką a studentem. Szpital pobiera opłatę zgodnie z obowiązującym CENNIKIEM

 

Rozpoczęcie praktyki zawodowej jest możliwe po uprzednim złożeniu podania - Kancelaria Szpitala pokój nr 6.

 Następnie należy dostarczyć  (najpóźniej w dniu rozpoczęcia praktyki) następujące dokumenty:

  1. Orzeczenie lekarskie do celów sanitarno – epidemiologicznych,

  2. Potwierdzenie szczepienia WZW B ( Książeczka zdrowia dziecka, Karta szczepień, Zaświadczenie z Punktu Szczepień),

  3. Polisa OC w związku z wykonywaniem czynności medycznych,

  4. Polisa NNW z uwzględnieniem ekspozycji zawodowych na materiał zakaźny,

  5. Dowodu opłaty za praktyki ( opłatę dokonuje się w dniu rozpoczęcia praktyki w Kasie Szpitala)

  6. Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie przestępstw określonych w rozdziale XIX i XXV Kodeksu karnego, w art. 189a i art. 207 Kodeksu karnego oraz w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2023 r. poz. 172 oraz z 2022 r. poz. 2600) lub za odpowiadające tym przestępstwom czyny zabronione określone w przepisach prawa obcego, przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności, i przestępstwa z użyciem przemocy na szkodę małoletniego a w szczególności w zakresie przestępstw określonych w rozdziale XIX i XXV Kodeksu Karnego, w art. 189a i art. 207 Kodeksu Karnego oraz w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2023 r. poz. 172 oraz z 2022 r. poz. 2600), lub za odpowiadające tym przestępstwom czyny zabronione określone w przepisach prawa obcego i nie toczy się przeciwko mnie żadne postępowanie karne ani dyscyplinarne w tym zakresie. PROSIMY O PRZYNOSZENIE INFORMACJI Z KRAJOWEGO REJESTRU KARNEGO W WERSJI PAPIEROWEJ.

Brak dostarczenia któregokolwiek z wymaganych dokumentów uniemożliwia rozpoczęcie praktyki.

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt:

kontakt telefoniczny tel. 48-361-48-11, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Zarządzenie Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. w sprawie: zasad przeprowadzania w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym Sp. z o.o. praktyk studenckich i zawodowych oraz wprowadzenia regulaminu realizacji praktyk studenckich, zawodowych.

 

pdf ico 21Podanie do wydruku