Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. prowadzi  usługi z zakresu:

wykonywania badań diagnostycznych i obrazowych

wykonywania badań laboratoryjnych i mikrobiologicznych

sterylizacji
transportu sanitarnego
wynajmu auli i sal dydaktycznych