MG 1712Koordynator Pracowni: lek Jarosław Kosior - specjalista kardiolog

tel. 48 361-35-27

lokalizacja: I piętro (obok SOR)

 

W Pracowni Hemodynamiki wykonywane są koronarografie, tj. badania obrazujące stan tętnic wieńcowych zaopatrujących mięsień sercowy w krew. W przypadkach granicznych zwężeń oceniamy ich istotność za pomocą badania cząstkowej rezerwy przepływu. Na podstawie tych badań przeprowadzamy zabiegi angioplastyki zwężonych tętnic wieńcowych polegające na poszerzeniu chorobowo zmienionych naczyń cewnikami balonowymi oraz implantacją stentów wieńcowych. W przypadku zmian mocno uwapnionych wykonujemy rotablację, czyli modyfikację twardych zmian, co umożliwia prawidłową implantację stentu wieńcowego. Zabiegi takie wykonujemy również u pacjentów z zawałem serca. Polegają one wówczas na udrożnieniu tętnicy. Pacjenci niekwalifikujący się do angioplastyki kierowani są do leczenia kardiochirurgicznego (operacja wszycia pomostów aortalno-wieńcowych tzw. by-passów). Wykonujemy zabiegi ultrasonografii wewnątrznaczyniowej, która pozwala na precyzyjny dobór rozmiaru stentu oraz potwierdza prawidłową jego implantację. Wykonujemy zabiegi zamknięcia uszka lewego przedsionka u pacjentów z migotaniem przedsionków niemogących przyjmować doustnych leków przeciwzakrzepowych w profilaktyce udaru mózgu.

W Pracowni Hemodynamiki prowadzimy również diagnostykę wad serca, kardiomiopatii i innych chorób serca.

 

Pracownia Hemodynamiki posiada Certyfikat "Akredytacja klasy B" Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.