Przyjęcia odbywają się planowo na podstawie uprzednio ustalonych terminów badania (informacja  pod nr tel. 48-361-48-05).

W razie konieczności pilnej kontroli pacjent z implantowanym urządzeniem zgłasza się do Poradni Kontroli Stymulatorów po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu przyspieszonego terminu badania (tel.  48-361-48-05) lub bezpośrednio do lekarza prowadzącego kontrolę urządzeń we wtorki i czwartki w pokoju 101 w godzinach 08:00-10:00

Kontakt:

Poradnia Kontroli Układów Stymulujących tel. 48-361-48-05

Lekarze:
  • lek. Piotr Panin - specjalista chorób wewnętrznych, kardiolog
  • lek. Dariusz Karbarz - specjalista chorób wewnętrznych, kardiolog
  • lek. Jarosław Kosior - specjalista chorób wewnętrznych, kardiolog
  • lek. Dawid Urbański  - specjalista chorób wewnętrznych, kardiolog

Pielęgniarki:

  • piel. Renata Damentko

Pracownia Implantacji Układów Stymulujących Serca jest miejscem opieki i nadzoru nad pacjentem z wszczepionymi urządzeniami do stymulacji serca, tj. kardiowerterami-defibrylatorami, stymulatorami, układami do resynchronizacji.

Poradnia dysponuje sprzętem diagnostycznym do kontroli i programowania większości urządzeń wszczepialnych stosowanych w naszym kraju.