DSC 0056Sala hybrydowa została wyposażona m.in. w cyfrowy angiograf do badań serca i naczyń, stół angiograficzny z pływającym blatem, aparat do kontrapulsacji wewnątrzaortalnej, aparaturę do hemofiltracji i krążenia pozaustrojowego, respirator, aparat do znieczulania, defibrylator, kolumnę chirurgiczną, kolumna anestezjologiczną, aparat ultrasonograficzny oraz lampę operacyjną.

Uruchomienie w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym Sp. z o.o. wieloprofilowej sali operacyjno-zabiegowej na potrzeby kardiologii, kardiochirurgii, neurochirurgii, neurologii zabiegowej, radiologii zabiegowej i gastroenterologii, pozwoli na wykonywanie badań w obrębie całego  ciała,  ze  szczególnym  uwzględnieniem  naczyń  obwodowych oraz naczyń wewnątrzczaszkowych oraz zabiegów naprawczych wewnątrznaczyniowych i wewnątrzsercowych układu tętnicze i żylnego. Hybrydowa sala operacyjna daje możliwość leczenia zabiegowego z wykorzystaniem pełnej diagnostyki obrazowej, co zdecydowanie poprawia bezpieczeństwo i skuteczność interwencji medycznej. Ułatwiony zostanie dostęp do skomplikowanych zabiegów dla pacjentów naszego regionu.

Hybrydowa sala operacyjna będzie pierwszą na południowym Mazowszu tego typu salą.