Szczepienia nauczycieli rozpoczną się 12 lutego i będą miały miejsce przede wszystkim w szpitalach węzłowych oraz wskazanych punktach szczepień w największych miastach. Nauczyciele będą więc szczepieni na podobnych zasadach jak medycy. Nie będą się zgłaszać samodzielnie przez e-rejestrację, ale będą zgłaszani przez pracodawcę. 

Kto może się zaszczepić

W pierwszej grupie osób szczepionych będą:

 • nauczyciele wychowania przedszkolnego
 • osoby zatrudnione na stanowisku pomoc nauczyciela
 • osoby zatrudnione na stanowisku pomoc wychowawcy
 • nauczyciele klas I-III szkół podstawowych (w tym wychowawcy świetlic, nauczyciele bibliotekarze, specjaliści z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej)
 • nauczyciele szkół i placówek specjalnych
 • nauczyciele i instruktorzy praktycznej nauki zawodu
 • pracownicy pedagogiczni poradni psychologiczno-pedagogicznych
 • kadra kierownicza pedagogiczna wymienionych szkół i placówek.

W późniejszym terminie, który zostanie ogłoszony na stronie www.gov.pl/szczepimysie, szczepieni będą:

 • pracownicy administracyjni zatrudnieni w przedszkolu, innej formie wychowania przedszkolnego, szkole lub placówce działającej w systemie oświaty
 • osoby zatrudnione w regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej lub w interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym
 • nauczyciele akademiccy oraz inne osoby prowadzące w uczelni zajęcia ze studentami lub doktorantami.

Jak się zgłosić na szczepienie

Należy:

 • zgłosić chęć zaszczepienia się pracodawcy (dyrektorowi, kierownikowi placówki)
 • pracodawca wypełni formularz w Systemie Informacji Oświatowej (SIO) lub formularz Rządowego Centrum Bezpieczeństwa (w przypadku osób zajmujących się dziećmi do lat 3 oraz pracowników żłobków) i przekaże go do szpitala węzłowego
 • na Twoim Internetowym Koncie Pacjenta pojawi się e-skierowanie na szczepienie
 • pracodawca ustali ze szpitalem węzłowym termin szczepienia nauczycieli
 • pracodawca przekaże nauczycielom termin oraz miejsce szczepienia.

Uwaga, nauczyciele mający lat 60 i więcej będą szczepieni w ramach swojej grupy wiekowej, a nie obecnie. Wynika to z faktu, że nauczyciele otrzymają szczepionkę AstraZeneca, która jest skuteczna, ale nie jest rekomendowana dla osób po 60. roku życia. 

 

źrodło: www.pacjent.gov.pl