W Polsce ponad 2 mln osób cierpi na osteoporozę. Problem dotyczy co trzeciej kobiety po menopauzie oraz większości osób po 70. roku życia. "Cichy złodziej kości" podstępnie doprowadza do licznych złamań przy niewielkim użyciu siły, dlatego zbadaj się i zachowaj zdrowe kości na dłużej. Zrób to w naszym szpitalu za DARMO! 

 

Mazowiecki Szpital Specjalistyczny w Radomiu rozpoczyna realizację „Programu polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy wśród mieszkańców województwa mazowieckiego". Program jest finansowany przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. 

 

Osteoporoza to choroba układu szkieletowego, która charakteryzuje się zwiększonym ryzykiem złamania kości. Jest najczęściej występującym schorzeniem w populacji osób dorosłych. To problem zdrowotny w wymiarze indywidualnym, społecznym oraz ekonomicznym. Dotyczy co trzeciej kobiety po menopauzie oraz większości osób po 70. roku życia. Z danych statystycznych wynika, że osteoporoza dotyka ok. 75 milionów mieszkańców Europy, USA i Japonii. W Polsce problem ten dotyczy 2,1 mln osób z czego 1,7 mln stanowią kobiety. Liczba ta systematycznie wzrasta.

 

Jest to choroba podstępna, bezobjawowa. Nie daje żadnych wczesnych objawów, nie powoduje bólu. Stąd często pojawia się określenie "cichy złodziej kości". Osteoporoza podstępnie okrada szkielet z zdeponowanych w nim zasobów, czego odległą konsekwencją są złamania, powstające pod wpływem niewielkich sił.

 

Czynniki ryzyka występowania osteoporozy:

1. Genetyczne i demograficzne (wiek, płeć, rasa).

2. Związane z odżywianiem i stylem życia.

3. Stan pomenopauzalny.

4. Niedobór witaminy D i wapnia.

5. Choroby gastroenterologiczne.

6. Choroby tarczycy, wątroby, nerek, jelit lub stawów.

7. Unieruchomienia i złamania.

 

Osteoporoza może przez dłuższy czas przebiegać bezobjawowo, a jej pierwszym symptomem jest złamanie. Jest to najczęściej złamanie nadgarstka, trzonów kręgowych, szyjki kości udowej. Każde złamanie pogarsza sprawność fizyczną.

 

Diagnostyka osteoporozy polega na pomiarze gęstości mineralnej kości BMD. Pomiaru dokonuje się metodą densytometrii DXA.

 

Do programu mogą przystąpić osoby:

1.a) Kobiety – w dniu zgłoszenia ukończone 65 lat.

b) Mężczyźni – ukończone 75 lat. Udział mężczyzn jest możliwy tylko w przypadku objęcia programem całej populacji kobiet.

c) Kobiety w wieku 40-64 – w przypadku stwierdzenia przynajmniej jednego czynnika ryzyka:

• zaburzenia hormonalne

• choroby układu pokarmowego

• choroby nerek

• choroby reumatyczne

• choroby układu oddechowego

• choroby szpiku i krwi

• hiperwitaminoza A

• stan po przeszczepieniu narządu

• zażywane leki

• unieruchomienie

• przebyte złamania

• sarkopenia.

2. W dniu zgłoszenia musi mieszkać na terenie województwa mazowieckiego.

2. W dniu zgłoszenia musi mieszkać na terenie województwa mazowieckiego.

3. Udzielić świadomej zgody na udział w programie.

4. Złożyć pisemne oświadczenie, że nie jest uczestnikiem innego programu o podobnym charakterze finansowanym ze środków publicznych i nie uczestniczyła w tego typu programie w ciągu ostatnich 24 miesięcy.

5. Złożyć pisemne oświadczenie, że w ciągu ostatnich 24 miesięcy nie miała przeprowadzonego badania densytometrycznego.

Do programu będą mogły zostać włączone osoby, które spełniły wszystkie kryteria włączenia. W ramach profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy przewidziane są działania:

• Edukacja zdrowotna.

• Oszacowanie 10-letniego ryzyka złamania metodą FRAX.

• Badanie densytometryczne.

• Konsultacja lekarska.

• Działania informacyjno-edukacyjne.

 

 

Ustal wizytę

pod numerem telefonu: 48 361 36 00

Poniedziałek: 8.00 – 11.00

Wtorek: 8.00 – 12.00

Środa: 8.00 – 11.00

Czwartek: 8.00 – 12.00

Piątek: 8.00 – 11.00

ZAPRASZAMY

 

Światowy Dzień Osteoporozy obchodzony jest corocznie w dniu 20 października.

 

logo Mazowszalogo szpitala z nazwą