loga MZ Fundusz Medyczny

Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o. o. w Radomiu otrzymał w 2023 r. dotację celową na realizację zadania polegającego na wsparciu rozwoju innowacyjnych rozwiązań służących do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie doposażenia podmiotów leczniczych w urządzenia robotyczne do rehabilitacji.

 

Nazwa zakupu Liczba Planowany koszt
realizacji zadania
Dotacja celowa
do wysokości
Lokalizacja (Klinika,
Oddział) wykorzystania
urządzenia
Stacjonarne
roboty
rehabilitacyjne
kończyn dolnych
 1  720 000,00 zł  720 000,00 zł  Mazowiecki Szpital
Specjalistyczny Sp. z o.o.
ul. J. Aleksandrowicza 5,
26-617 Radom
 Mobilne roboty
rehabilitacyjne
kończyn dolnych
 1  99 000,00 zł  99 000,00 zł  Mazowiecki Szpital
Specjalistyczny Sp. z o.o.
ul. J. Aleksandrowicza 5,
26-617 Radom
 Mobilne roboty
rehabilitacyjne
górnych partii
ciała
 1  180 000,00 zł  180 000,00 zł  Mazowiecki Szpital
Specjalistyczny Sp. z o.o.
ul. J. Aleksandrowicza 5,
26-617 Radom
 SUMA  3  999 000,00 zł  999 000,00 zł