zestaw logotypów 1

 

 

Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o. o. w Radomiu brał udział w projekcie „E-zdrowie dla Mazowsza 2”

 

23 marca 2021 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego przyjął uchwałę nr 412/217/21 w sprawie realizacji projektu własnego Województwa Mazowieckiego pn.: "E-zdrowie dla Mazowsza 2" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej II - Wzrost e-potencjału Mazowsza, Działania 2.1 - E-usługi, Poddziałania 2.1.1 - E-usługi dla Mazowsza.

 

Finansowanie projektu

  • Wartość projektu: 120 638 353,65 zł
  • Wkład Funduszy Europejskich: 96 128 927,25 zł

 

Cel projektu

Celem nadrzędnym realizacji Projektu jest budowa społeczeństwa informacyjnego drogą rozwoju infrastruktury łączności elektronicznej, technologii informacyjnych i komunikacyjnych.