Źródło finansowania:

9.472.815,00 zł - Samorząd Województwa Mazowieckiego

 logo FADO stopka

Zakres zadania obejmuje wykonanie robót związanych z przebudową układów klimatyzacji i wentylacji dla Bloku Operacyjnego, która ma za zadanie stworzyć i podtrzymać odpowiednie warunki temperatury i wilgoci względnej dla pobytu i pracy ludzi oraz zapobiegać infekcjom przez zmniejszenie liczby mikroorganizmów. Ponadto w ramach zadania zostaną sfinansowane koszty związane z usługą nadzoru inwestorskiego.

Zakres rzeczowy Zadania realizowany w 2019 roku:

1. Roboty budowlane:

1.1 prace przygotowawcze i zabezpieczające;

1.2 demontaż sufitów podwieszanych;

1.3 demontaż warstw poszycia dachu i wykonanie otworowania w stropodachu.

2. Roboty sanitarne:

2.1 posadowienie central.

3. Roboty elektryczne:

3.1 demontaż istniejących szaf rozdzielczych;

3.2 montaż szaf rozdzielczych.

4. Nadzór inwestorski.

Zakres rzeczowy Zadania realizowany w 2020 roku:

1. Roboty budowlane:

1.1 prace przygotowawcze i zabezpieczające;

1.2 demontaż sufitów podwieszanych;

1.3 demontaż warstw poszycia dachu i wykonanie otworowania w stropodachu;

1.4 montaż podkonstrukcji pod urządzenia wentylacyjne;

1.5 naprawa pokrycia dachu;

1.6 montaż wzmocnień podciągów żelbetonowych;

1.7 montaż sufitów podwieszanych.

2. Roboty sanitarne:

2.1 demontaż istniejących kanałów;

2.2 posadowienie central;

2.3 demontaż istniejących central;

2.4 montaż modułów recyrkulacyjnych;

2.5 montaż kanałów wentylacyjnych.

3. Roboty elektryczne:

3.1 demontaż istniejących szaf rozdzielczych;

3.2 montaż szaf rozdzielczych;

3.3 WZL;

3.4 wymiana opraw oświetlenia podstawowego.

4. Nadzór inwestorski.

 

 ANEKS 

 

Zakres rzeczowy Zadania realizowany w 2019 roku:

1. Roboty budowlane:

1.1 prace przygotowawcze i zabezpieczające;

1.2 demontaż sufitów podwieszanych;

1.3 skreślono

2. Roboty sanitarne:

2.1 posadowienie central.

3. Roboty elektryczne:

3.1 demontaż istniejących szaf rozdzielczych;

3.2 skreślono

4. Nadzór inwestorski.

 

Zakres rzeczowy Zadania realizowany w 2020 roku:

1. Roboty budowlane:

1.1 prace przygotowawcze i zabezpieczające;

1.2 demontaż sufitów podwieszanych;

1.3 demontaż warstw poszycia dachu i wykonanie otworowania w stropodachu;

1.4 montaż podkonstrukcji pod urządzenia wentylacyjne;

1.5 naprawa pokrycia dachu;

1.6 montaż wzmocnień podciągów żelbetonowych;

1.7 montaż sufitów podwieszanych.

2. Roboty sanitarne:

2.1 demontaż istniejących kanałów;

2.2 posadowienie central;

2.3 demontaż istniejących central;

2.4 montaż modułów recyrkulacyjnych;

2.5 montaż kanałów wentylacyjnych.

3. Roboty elektryczne:

3.1 demontaż istniejących szaf rozdzielczych;

3.2 montaż szaf rozdzielczych;

3.3 WZL;

3.4 wymiana opraw oświetlenia podstawowego.

3.5 instalacja oświetlenia awaryjnego, ewakuacyjnego z wymianą i relokacją opraw.

4. Nadzór inwestorski.

 

Zakres rzeczowy Zadania realizowany w 2021 roku:

 

1. Roboty budowlane:

1.1. montaż sufitów podwieszanych.

2. Roboty sanitarne:

2.1. posadowienie central,

2.2. montaż modułów recyrkulacyjnych,

2.3. montaż kanałów wentylacyjnych.

3. Roboty elektryczne:

3.1. wymiana opraw oświetlenia podstawowego,

3.2. instalacja oświetlenia awaryjnego, ewakuacyjnego z wymianą i relokacją opraw.