Kierownik Oddziału Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej: lek. Michał Bronisz - specjalista chirurgii urazowej, ortopedii i traumatologii

tel. do sekretariatu: 48 361-35-31

Kierownik Zespołu Pielęgniarskiego: mgr Renata Moczko

tel. 48 361-49-71

Dyżurka pielęgniarek odc. A tel. 48 361-35-63

Dyżurka pielęgniarek odc. B tel. 48 361-35-35

Dyżurka pielęgniarek odc. S tel. 48 361-35-36

Lokalizacja: V piętro odcinek  A i B budynek główny szpitala

 

PROGRAM EDUKACYJNY 

 

Program edukacyjny dla pacjentów i ich rodzin po ednoprotezoplastyce stawu biodrowego  

 

Profilaktyka przeciwodleżynowa. Poradnik dla pacjentów i ich rodzin

 

Liczba łóżek: 50

Oddział Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej wykonuje usługi medyczne dla regionu w pełnym zakresie potrzeb.  W Oddziale leczymy pacjentów urazowych i ortopedycznych. Dominują urazy komunikacyjne oraz  powikłania osteoporozy. Stosujemy dynamiczne stabilizatory biodrowe i kolanowe, gwoździowanie śródszpikowe anatomiczne i rekonstrukcyjne oraz  pozostałe techniki osteosyntezy, w tym zespolenie LCP (Low Contact Plate). W leczeniu złamań otwartych mamy możliwość stosowania stabilizacji zewnętrznej Mono - Tube i systemu Hoffman II.

Pacjentom ze złamaniem szyjki kości udowej w VI dekadzie życia i starszym implantujemy systemy składające się z bipolarnej głowy oraz cementowych lub bezcementowych trzpieni.

Specjalizujemy się w leczeniu choroby zwyrodnieniowej kolana i biodra oraz w leczeniu urazów sportowych.

Leczymy chorobę zwyrodnieniową kolana artroskopowo z zastosowaniem techniki Chondropic, Microfracturing oraz implantacji pinów węglowych CHOPIN, chondroabrazjoplastyki w skojarzeniu z wysoką osteotomią piszczeli wg techniki Pudu. Wprowadziliśmy do leczenia schorzeń z ubytkiem chrząstki techniki z zastosowaniem siatek kolagenowych wielowarstwowych MAIOREGEN i czynników wzrostu HARVEST. Rekonstrukcje pierwotne i wtórne uszkodzeń wewnętrznych kolana wykonujemy dwoma sposobami umożliwiającymi dobór techniki do potrzeb pacjenta. Od 2009 roku wprowadziliśmy technikę LARS polegająca na implantacji endoprotez więzadeł w uszkodzeniu więzadeł wewnętrznych i zewnętrznych kolana.  Rozszerzyliśmy gamę zabiegów artroskopowych o operacje w obrębie barku, łokcia , nadgarstka, biodra i stawu skokowego.

W zaawansowanej chorobie zwyrodnieniowej kolana implantujemy unowocześnione jednoprzedziałowe systemy ZUK firmy ZIMMER. Zaawansowaną chorobę zwyrodnieniowa kolana leczymy stosując cztery typy endoprotez kolanowych umożliwiających korektę wszystkich zniekształceń używając implantację cementowa i bezcementową.

Wykonujemy rewizje obluzowanych endoprotez kolanowych stosując systemy TRIATHLON, NEX GEN oraz nowy system rewizyjny DA 2000 F firmy BIOMEDT.

W zakresie chirurgii biodra dysponujemy rozwiązaniami systemowymi w zakresie endoprotezoplastyki cementowej i bezcementowej stanu biodrowego. Rozwiązania te umożliwiają dobranie odpowiedniej artykulacji endoprotezy w zależności od potrzeb pacjenta.

Implantujemy endoprotezy standardowe, kapoplastyki i przynasadowe. Panewki i głowy endoprotez implantujemy wg potrzeb wiekowych i aktywności zawodowej. Stosujemy artykulacje ceramiczne oraz złożone artykulacje metal, ceramika, polietylen. W przypadku obluzowania endoprotez preferujemy rewizyjną technikę bezcementową umożliwiająca całkowite uzupełnienie ubytków kostnych.

w Oddziale stosuje się techniki endoprotezoplastyki bioder i kolan z wybranych przypadkach z nawigacją komputerową.

Wdrożono endoprotezoplastykę małych stawów dla pacjentów ze schorzeniami reumatoidalnymi stosując system Neuflex.

w Oddziale septycznym znalazł zastosowanie system do czyszczenia ran aparatem Sonoca 180 oraz system leczenia podciśnieniem - VISTA.

W zakresie zabiegów rekonstrukcyjnych  stosujemy komórki macierzyste i wypełniamy ubytki kostne preparatami kościozastępczymi o właściwościach osteoindukcyjnych i osteocondukcyjnych.

W Oddziale wykonujemy rocznie ponad 2 tys. zabiegów operacyjnych. Pacjenci do zabiegów są kwalifikowani i rejestrowani w księdze oczekujących.

 Oddział Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej jest wpisany na listę Ministra Zdrowia jako jednostka uprawniona do prowadzenia specjalizacji z zakresu ortopedii i traumatologii narządu ruchu - 8 miejsc.

 

Wykonywane procedury