Kopia SzpitalJozefow 25 VII 2018r. 028Kierownik Oddziału Kardiochirurgii: lek. Kamil Karpeta, specjalista kardiochirurg

tel. do sekretariatu: 48 361-39-85

lek. Ryszard Jackowski - specjalista kardiochirurg

lek. Paweł Cholewiński - specjalista kardiochirurg

lek. Kamil Karpeta - specjalista kardiochirurg

lek. Krzysztof Duda - specjalista chorób wewnętrznych i kardiolog

Kierownik Zespołu Pielęgniarskiego: mgr Justyna Warzecha, specjalista pielęgniarstwa chirurgicznego  tel. 48 361 48-91

Dyżurka Pielęgniarek tel. 48 361-36-30

Lokalizacja: parter budynek główny szpitala

 

PROGRAM EDUKACYJNY

 

Informator przygotowujący pacjenta do zabiegu kardiochirurgicznego

 

Liczba łóżek: 14

Oddział Kardiochirurgii oddaje do dyspozycji naszych chorych całą nowoczesną wiedzę i umiejętności naszego zespołu, w skład którego wchodzą zarówno młodzi i dynamiczni lekarze jaki doświadczeni kardiochirurdzy z bardzo długim stażem zawodowym w renomowanych ośrodkach.

Zakres wykonywanych przez nas operacji, pokrywa się z zapotrzebowaniem wynikającym z wieloletniego doświadczenia w leczeniu naszych chorych, przedstawiamy poniżej.

glowne1BYPASSY: nowoczesna, bezpieczna i mało urazowa chirurgia tętnic wieńcowych, czyli leczenie choroby wieńcowej poprzez odtworzenie ukrwienia serca.

Większość zabiegów wykonujemy na bijącym sercu (bez krążenia pozaustrojowego).

Stosujemy mało urazowe techniki operacyjne.

Wykonujemy pełną tętniczą rewaskularyzację zgodnie z nanowszymi trendami w kardiochirurgii.

Leczymy powikłania zawału serca takie jak: pozawałowe VSD, niedomykalność zastawki mitralnej, pęknięcie lewej komory.

Współpracujemy z nowoczesnym oddziałem kardiologicznym aby zapewnić naszym chorym optymalne i bezbolesne leczenie choroby wieńcowej.

CHIRURGICZNE ZAPOBIEGANIE UDAROM ZWIĄZANYM Z MIGOTANIEM PRZEDSIONKÓW

CHIRURGIA ZASTAWEK SERCA

Wymiana lub naprawa (plastyka) zastawek: mitralnej, aortalnej i trójdzielnej.

Stosujemy nowoczesne zastawki wszystkich typów, które dobieramy kierując się dobrem chorego. Dysponujemy zastawkami mechanicznymi, biologicznymi, bezstentowymi.

Zabiegi naprawcze zastawek serca – plastyka z. mitralnej i trójdzielnej oraz zabiegi odtwórcze – wkrótce także z mini dostępu – bez otwierania mostka.

Operacje zastawki aortalnej z mini - sternotomii. 

Śródoperacyjna ablacja migotania przedsionków prądem o częstotliwości radiowej.

CHIRURGIA AORTY WSTĘPUJĄCEJ

Leczenie tętniaków aorty.

Leczenie rozwarstwienia aorty wstępującej i łuku aorty.

CHIRURGIA NAJCZĘSTSZYCH WAD WRODZONYCH SERCA U LUDZI DOROSŁYCH

Oddział Kardiochirurgii jest wpisany na listę Ministra Zdrowia jako jednostka uprawniona do prowadzenia specjalizacji z zakresu kardiochirurgii - 3 miejsca.

 

Wykonywane procedury