IMG 9197Kierownik: lek. Joanna Naumowicz - specjalista rehabilitacji medycznej, pediatra, tel. 48 361 32 22

Pielęgniarka koordynująca: tel. 48 361 49 24

Rejestracja: 48 361 32 23 czynna od g. 7 do g. 14:30 w dni robocze. 

Poradnia mieści się nowym budynku przy głównej siedzibie Szpitala.

Zadania poradni:

Ocena rozwoju psychoruchowego dziecka, ewentualna kwalifikacja do rehabilitacji, która odbywa się w Ośrodku Dziennego Pobytu (Zespół Rehabilitacji Dziennej dla Dzieci). Przyjmujemy dzieci z obciążeniem okresu okołoporodowego (wcześniactwo, stan po zamartwicy) z zaburzeniami rozwoju psychoruchowego, z asymetrią, chorobami neurologicznymi - mózgowe porażenie dziecięce, stan po operacji przepukliny oponowo-rdzeniowej, z uszkodzeniem splotu barkowego, z wadami rozwojowymi OUN, chorobami mięśniowymi i zespołami genetycznymi. Wykonujemy zabiegi kinezyterapii, masażu, fizykoterapii.

 Rehab.16.nowe

Do poradni można zapisać dziecko osobiście w rejestracji poradni, bądź telefonicznie.

 

Na pierwszą wizytę należy zgłosić się ze:

- skierowaniem,

- książeczką zdrowia dziecka i nr PESEL,

- wszystkimi informacjami i wynikami badań dotyczącymi choroby dziecka wykonanych od urodzenia do dnia zgłoszenia do poradni,

- obuwiem ochronnym.

 IMG 9203   IMG 9209  IMG 9210 

 IMG 9213   IMG 9220   IMG 9221

Wykaz procedur wykonywanych w Zespole Rehabilitacji Dziennej dla Dzieci:

 

1. Ćwiczenia ogólnorozwojowe i inne.

2. Ćwiczenia specjalne, np. metody neurofizjologiczne (np. NDT, Vojta, PNF).

3. Ćwiczenia bierne.

4. Ćwiczenia czynne.

5. Ćwiczenia czynno-bierne i wspomagane.

6. Pionizacja i nauka poruszania się.

7. Ćwiczenia sprawności manualnej.

8. Diagnostyka funkcjonalna i indywidualna kompleksowa terapia.

9. Kinesiology taping.

10. Masaż ręczny kończyny górne.

11. Masaż ręczny kończyny dolne.

12. Masaż ręczny grzbietu.

13. Masaż ręczny odcinek szyjny.

14. Termożele.

15. Masaż aquawibron.

16. Solux/Bioptron (światłolecznictwo).

17. Masaż wirowy kończyn dolnych.

18. Galwanizacja.

19. Elektrostymulacja.

20. Jonoforeza.

21. Laser.

22. Laser punktowy.

23. Magnetoterapia.

24. Porada lekarska.

25. Terapia logopedyczna.

26. Terapia psychologiczna.

27. Terapia pedagogiczna.