SOR2Zasady kierowania osób, którym przydzielono kategorie pilności oznaczone kolorem zielonym lub niebieskim do miejsc udzielania świadczeń z zakresu POZ.

 

Szanowny Pacjencie,

Uprzejmie informujemy, że osoby, które w wyniku dokonanej segregacji medycznej zostały przydzielone do kategorii pilności oznaczonej kolorem zielonym lub kolorem niebieskim, mogą być kierowane ze Szpitalnego Oddziału Ratunkowego na dyżur Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej, zlokalizowanej na terenie naszego Szpitala - w dni powszednie pomiędzy godziną 18.00 a 8.00 rano dnia następnego, natomiast w soboty, niedziele i święta całodobowo.

 

Podstawa prawna:

§6 ust. 11 i 12 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego (Dz.U. z 2019 r. poz. 1213)