Prof. MorshedJest nam miło poinformować, że dotychczas funkcjonujący Pododdział Otolaryngologiczny stał się odrębną jednostką i od 1. września br. działa jako Oddział Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej. Jego kierownikiem został prof. zw. dr hab. n. med. Kamal Morshed, znany specjalista laryngolog.

 

 

Pododdział Otolaryngologiczny funkcjonujący w Mazowieckiem Szpitalu Specjalistycznym w Radomiu w strukturze Oddziału Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej od 2017 roku, został z niej wyodrębniony, stał się osobną komórką organizacyjną i od 1. września 2020 r. będzie działać jako Oddział Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej. 

 

 

Kierownictwo oddziału objął prof. zw. dr hab. n. med. Kamal Morshed, słynny specjalista otolaryngolog związany z Uniwersytetem Medycznym w Lublinie. To wybitny medyk w zakresie chorób laryngologicznych: ucha, zatok przynosowych, jamy ustnej, gardła i szyi oraz onkologii głowy i szyi, jamy ustnej, gardła i krtani.

 

Prof. Kamal Morshed swoją karierę naukową rozpoczął w 1989 roku, kiedy to ukończył studia na wydziale lekarskim na Akademii Medycznej w Lublinie. Specjalizację w zakresie otolaryngologii zdobył w 1997 r. Rok później uzyskał stopień doktora nauk medycznych, a dziesięć lat później obronił pracę habilitacyjną i uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk medycznych.  W 2011 r. skończył studia podyplomowe w zakresie „Zarządzanie zakładami opieki zdrowotnej i administracji zdrowia publicznego”. Tytuł profesora otrzymał w 2013 r. z rąk Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Od tego roku również związany jest z Uniwersytetem Medycznym w Lublinie. Posiada ogromny dorobek naukowy w postaci prawie 300 prac naukowych opublikowanych w czasopismach krajowych oraz międzynarodowych. Odbył szkolenia i staże w licznych ośrodkach zagranicznych, m.in. na Węgrzech,  w Izraelu, Niemczech czy Szwajcarii.

 

Swoją karierę zawodową prof. Kamal Morshed rozpoczął w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym nr 4 w Lublinie. Następnie staż specjalizacyjny odbył w Klinice Otolaryngologii AM w Lublinie. Tam też w latach 1999-2016 pracował jako starszy asystent, następnie jako kierownik jednego z pododdziałów tamtejszej kliniki, a później jako zastępca ordynatora.

 

 

W 2008 roku został adiunktem na UM w Lublinie (Katedra i Klinika Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej). W 2013 roku uzyskał tytuł profesora nadzwyczajnego na UM w Lublinie (Katedra i Klinika Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej). Dwa lata później został dyrektorem ds. medycznych w Powiatowym Centrum Zdrowia w Opolu Lubelskim (Szpital Powiatowy). W 2017 roku uzyskał tytuł profesora zwyczajnego na UM w Lublinie (Katedra i Zakład Epidemiologii i Metodologii Badań Klinicznych). W latach 2019-2020 prof. Kamal Morshed był związany z Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lublinie jako dyrektor ds. medycznych oraz jako kierownik oddziału otolaryngologii chirurgii głowy i szyi.

 

Prof. Kamal Morshed posiada pełny zakres operacyjny w otolaryngologii (nos i zatoki, jama ustna, gardło, krtań oraz szyi), onkologii (nowotwory nosa i zatok, gardła, jamy ustnej, krtani oraz uszy) i chirurgii podstawy czaszki. Zabiegi laserowe oraz zabiegi endoskopowe, mało inwazyjne.