rtg płucFundacja Oddychanie, Towarzystwo Lekarskie Radomskie oraz Oddział Pulmonologiczny zapraszają na Dzień Pneumologiczny. Tematami konferencji naukowo-szkoleniowej będą: włóknienie płuc, idiopatyczne włóknienie płuc oraz ciała obce w oskrzelach. Uczestnicy otrzymają 2 punkty edukacyjne.

 

Dzień Pneumonologiczny odbędzie się dnia 9 czerwca 2021 roku (środa) o godzinie 12.00 w auli Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu przy ul. Aleksandrowicza 5. 

Uczestnikami Dnia są też firmy: LEK-AM – Novartis Poland – Orion Pharma– Polfarmex – Polpharma

 

PROGRAM

Stoiska firm - kawa – poczęstunek 11.00

Sesja naukowa 12.00

1. Włóknienie płuc – wybrane aspekty - prof. dr hab. med Witold Tomkowski, I Klinika Chorób Płuc, Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie - g. 12.00

2. Chory na idiopatyczne włóknienie płuc – problemy kliniczne - dr n.med. Katarzyna Lewandowska, I Klinika, Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie - g. 12.45

3. Jeszcze w sprawie późno rozpoznawanych ciał obcych w oskrzelach - dr med. Wojciech Szafrański, Oddział Pulmonologiczny Mazowiecki Szpital Specjalistyczny w Radomiu - 13.10

4. Prezentacje leków - wystąpienia przedstawicieli firm - 13.25

D y s k u s j a

Uczestnicy otrzymują 2 punkty edukacyjne

Konferencja powyższa organizowana jest nieprzerwanie od 1976 roku.

 

UWAGA – z oczywistych przyczyn epidemiologicznych w br. zapraszamy:

1) Uczestników zaszczepionych na COVID-19 oraz

2) ozdrowieńców do 6 miesięcy po przechorowaniu

3) maseczki TAK