porody rodzinneMamy bardzo dobrą wiadomość dla przyszłych mam - od poniedziałku 12 lipca wznawiamy porody rodzinne. Ze względu na trwającą epidemię koronawirusa będą się one odbywać w reżimie sanitarnym.

 

Do porodów rodzinnych zostanie przeznaczona jedna sala z węzłem sanitarnym w trakcie porodowym Klinicznego Oddziału Ginegologiczno-Położniczego. Osoby, które chcą skorzystać z możliwości porodu rodzinnego w naszym szpitalu, powinny się do tego przygotować:

 

- by zminimalizować potencjalne ryzyko zakażenia SARS-CoV-2, należy przez 14 dni przed terminem porodu maksymalnie ograniczyć kontakty z osobami obcymi;

 

- osobą towarzyszącą rodzącej podczas porodu rodzinnego może być bliska osoba, która z nią mieszka;

 

- pacjentka oraz osoba towarzysząca w momencie przyjęcia do szpitala, zgodnie z zasadami TRIAGE w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym, muszą wypełnić ankietę epidemiologiczną oraz poddać się pomiarowi temperatury;

 

- osoba towarzysząca musi mieć własną maseczkę ochronną, którą zobowiązany jest założyć przed wejściem na teren szpitala;

 

- osoba towarzysząca powinna we własnym zakresie wyposażyć się w środki ochrony osobistej (fartuch jednorazowy, maseczkę ochronną, rękawiczki jednorazowe, obuwie ochronne). Powinna je założyć, kiedy lekarz lub położna zdecydują o możliwości uczestniczenia w porodzie rodzinnym;

 

- osoba towarzysząca zobowiązana jest do przestrzegania poleceń personelu. W przypadku niedostosowania się do powyższych zasad, osoba towarzysząca zostanie poproszona o opuszczenie szpitala.

 

WAŻNE! O obecności osoby towarzyszącej podczas porodu rodzinnego decyduje ostatecznie lekarz lub położna po wstępnej ocenie sytuacji położniczej rodzącej oraz postępu porodu. Wówczas pacjentka za zgodą położnej zawiadamia telefonicznie osobę towarzyszącą o możliwości wejścia na salę porodową.

 

UWAGA! Osoby objęte kwarantanną lub będące w trakcie izolacji nie mogą uczestniczyć w porodzie rodzinnym.

 

Szpital nie prowadzi zapisów na porody rodzinne.