IMG 20230411 123754Zakończył się drugi etap termomodernizacji naszej placówki. Dzięki niemu nie dość, że niskie budynki szpitala wypiękniały, to na dodatek wykonane prace remontowe wpłyną pozytywnie na ogólne koszty eksploatacyjne. Fotorelacja z prac na FB szpitala. 

 

Zakończył się już II etap projektu pod hasłem „Poprawa efektywności energetycznej budynków należących do Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. w Radomiu. Termomodernizacja niskich obiektów rozpoczęła się w lipcu 2021 roku. Planowany finał prac przypada na koniec marca tego roku. Inwestycja obejmowała m.in. wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenie stropodachu wentylowanego, docieplenie ścian zewnętrznych i wykonanie nowej wyprawy tynkarskiej, wymianę instalacji centralnego ogrzewania, węzłów ciepłowniczych oraz oświetlenia podstawowego, awaryjnego i ewakuacyjnego na energooszczędne, rozbudowę instalacji fotowoltaicznej. Dzięki realizacji tej inwestycji front szpitala oraz takie jednostki, jak: część poradni specjalistycznych, Blok Operacyjny, Zakład Fizjoterapii, Zakład Gastrologii, Apteka Szpitalna, Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej czy Zakład Diagnostyki Obrazowej i Radiologii Interwencyjnej zyskały nowy blask. 

 

W latach 2018-2020 był realizowany I etap projektu pod hasłem Zwiększenie efektywności energetycznej Budynku Głównego Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. w Radomiu”. Dotyczył termomodernizacji wysokich budynków pełniących funkcję szpitalnych. Wykonano wówczas m.in. docieplenie ścian zewnętrznych, ścian cokołowych piwnic i stropochadu, wymianę okien, drzwi zewnętrznych na nowe PCV i aluminiowe, modernizację instalacji centralnego ogrzewania poprzez wymianę grzejników, montaż zaworów z głowicami termostatycznymi oraz  zaworów odcinających, instalacji rurociągów z rur polipropylenowych, ocieplenie instalacji centralnego ogrzewania, montaż na-dachowej instalacji fotowoltaicznej o mocy 19,76 kW na potrzeby własne Szpitala, modernizację źródła ciepła i zwiększenie sprawności wytwarzania układu kogeneracyjnego poprzez budowę i montaż układu absorpcyjnego i doposażenie istniejącej instalacji klimatyzacji  w nowe, bardziej efektywne źródło chłodu wykorzystujące energię odpadową istniejącego układu kogeneracyjnego, wymianę istniejącego oświetlenia wewnętrznego budynków częściach wspólnych Szpitala na nowe energooszczędne oświetlenie LED, wymianę istniejącej instalacji oświetlenia  awaryjnego oraz zastosowanie systemu zarządzania energią  oświetlenia wewnętrznego budynku głównego Szpitala.

 

Oba etapy kosztowały ok. 50 mln zł. Znaczna część funduszy na ten cel pochodzi ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego. Natomiast ok. 7 i pół mln złotych pozyskano ze środków Unii Europejskiej.

 

Wykonawcą inwestycji jest firma Top Construction Jtd. Sp.

 

zestaw logotypów 1