archiwaDziałając na podstawie art. 29 ust. 2 Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z dnia 6 listopada 2008 roku (Dz. U. 2009 nr 52 poz. 417 z późn. zm.) uprzejmie informujemy, że z uwagi na upływające okresy przechowywania dokumentacji medycznej istnieje możliwość odbioru indywidualnej dokumentacji medycznej pacjentów tj.:

  • Historii chorób z roku 2001.

Przeznaczoną do brakowania (zniszczenia) dokumentację medyczną będzie mógł odebrać po uprzednim złożeniu wniosku: pacjent, jego przedstawiciel ustawowy lub osoba upoważniona przez pacjenta.

Osoby zainteresowane odbiorem indywidualnej dokumentacji medycznej z tego okresu prosimy o zgłaszanie się do Archiwum Zakładowego (tel. 48 361 35 59, 48 361 48 26), pokój za bufetem (parter budynku), Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. w Radomiu ul. Juliana Aleksandrowicza 5, do dnia 16.02.2024 roku od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-14.00.

Po w/w terminie dokumentacja medyczna zgodnie z procedurą zostanie przeznaczona do brakowania (zniszczenia).

Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej można pobrać na miejscu w Archiwum Zakładowym lub tutaj (pobierz plik).

Indywidualną dokumentację medyczną wydajemy osobom uprawnionym za okazaniem dokumentu tożsamości.