Fundusz komensacyjny rppFundusz Kompensacyjny Zdarzeń Medycznych Biura Rzecznika Praw Pacjenta zapewnia szybką, pozasądową drogę do uzyskania rekompensat dla osób, które podczas pobytu w szpitalu doznały uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia albo uległy zakażeniu szpitalnemu. W przypadku śmierci pacjenta, świadczenie przysługuje również jego bliskim.

 

 

WIĘCEJ INFORMACJI ZNAJDUJE SIĘ TUTAJ

OBEJRZYJ FILM

 

 

 

 

 

źródło: https://www.gov.pl/web/rpp/fundusz-kompensacyjny-zdarzen-medycznych