IMG 20240508 101213Personel Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o. o. w Radomiu uczestniczył w szkoleniu pn. "Wewnętrzny system jakości i bezpieczeństwa pacjenta w świetle ustawy o jakości i bezpieczeństwie pacjenta. Identyfikacja zagrożeń, analiza i ocena ryzyka zdarzeń niepożądanych, ryzyka klinicznego oraz zarządzania ryzykiem".

 

 

Głównym celem ustawy jest wdrożenie kompleksowych rozwiązań prawno-organizacyjnych regulujących kwestie jakości w opiece zdrowotnej. Projekt obejmuje m.in. wewnętrzny system zarządzania jakością i bezpieczeństwem, autoryzację, akredytację oraz rejestracje medyczne.

Wewnętrzny system zarządzania jakością i bezpieczeństwem stanowi kluczowy element opieki zdrowotnej. Zgodnie z obowiązującą ustawą to obowiązkowe narzędzie dla wszystkich podmiotów wykonujących działalność leczniczą na podstawie umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia.

 

IMG 20240508 101252    IMG 20240508 101347    IMG 20240508 101239