DSC 0330Pan Tomasz Skura, prezes Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu i Pan Krzysztof Zając, wiceprezes Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu zostali uhonorowani medalami Pro Mazovia. Odznaczenia te otrzymali z rąk wicemarszałka województwa mazowieckiego, Pana Rafała Rajkowskiego podczas oficjalnej prezentacji Pracowni Leku Cytotoksycznego oraz zakupionych sprzętów specjalistycznych dla potrzeb oddziałów: kardiologii i onkologii. To dowody wdzięcznoścDSC 0351i za wkład pracy w unowocześnianie największego na południ Mazowsza szpitala.

 

 

Dyplomy uznania za pracę i zaangażowanie w unowocześnianie lecznicy otrzymały również panie pracujące w Dziale Zamówień Publicznych: Agata Łuczycka-Chojnacka, Agnieszka Bęc, Agnieszka Sułowska, Ilona Lis oraz z księgowości Małgorzata Środa.

Gratulujemy!