CERTYFIKAT AKREDYTACYJNY 2022 72

 

 

Dzięki zaangażowaniu wszystkich pracowników szpitala znaleźliśmy się na chlubnej liście 14 szpitali na Mazowszu, które posiadają Certyfikat Jakości, potwierdzający najwyższy poziom świadczonych przez nas usług zdrowotnych. W Polsce takim certyfikatem przyznanym przez Ministra Zdrowia może pochwalić się ok. 220 szpitali na ponad 600 funkcjonujących. 

Przypomnijmy – Mazowiecki Szpital Specjalistyczny w Radomiu wziął udział w projekcie "Wsparcie szpitali we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki" współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Podstawową ideą akredytacji jest dobrowolna ocena w oparciu o ustalone i jawne kryteria. Każda placówka znajdująca się na liście instytucji z certyfikatem akredytacyjnym, należy do elitarnego grona tych, których kompetencje do świadczenia opieki o wysokiej jakości zostały potwierdzone w sposób obiektywny. Zgodnie z art. 3 ust 12 ustawy akredytacji udziela Minister Zdrowia na okres 3 lat.