MAZOWIECKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY SP. Z O.O. JEST SZPITALEM PRZYJAZNYM KOMBATANTOM

„Szpitale Przyjazne Kombatantom” to program, którego podstawowym celem jest respektowanie prawa osób uprawnionych do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej, tj. ambulatoryjna opieka specjalistyczna, leczenie szpitalne oraz rehabilitacja lecznicza, poprzez ułatwienie dostępu do opieki medycznej, poprawienie jakości i organizacji usług zdrowotnych, zagwarantowanie poczucia bezpieczeństwa, szacunku i godnych warunków leczenia osobom represjonowanym, kombatantom i inwalidom wojennym.

Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. jest jednym z mazowieckich szpitali, które realizują program dla kombatantów.

W myśl zawartego porozumienia, osobami uprawnionymi są kombatanci, osoby represjonowane, inwalidzi wojenni i wojskowi.

Osoby uprawnione mają prawo:

  1. do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej poza kolejnością;
  2. do korzystania ze specjalistycznych świadczeń opieki zdrowotnej bez skierowania od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej;

Dokumentami uprawniającymi do korzystania ze szczególnych uprawnień są:

  1. legitymacja lub zaświadczenie o przyznaniu uprawnień kombatanckich wydane przez Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych;
  2. legitymacja inwalidy wojennego i wojskowego wydana przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych ZUS Rw-51;
  3. legitymacja osoby represjonowanej wydana przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych o symbolu ZUS Rw-52;
  4. stosowne zaświadczenie wydane przez Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych dla wdów i wdowców po osobach uprawnionych.

W szpitalu powołany jest Pełnomocnik ds Kombatantów, który odpowiada za właściwą realizację Programu „Szpital Przyjazny Kombatantom” oraz służy pomocą i informacją w kwestiach związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych osobom uprwnionym: Aneta Kuśta – kontakt pod numerem telefonu: 48/ 361-48-92  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Przywileje z tytułu bycia kombatantem, inwalidą wojennym i osobą represjonowaną daje w Polsce prawo - art. 19 Konstytucji RP oraz art. 47 c i art. 57 ust. 2 pkt. 10 ustawy z  dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2008 r. Nr 210 poz. 2135 z późn. zm.)