Z odpłatnych usług medycznych można skorzystać w następujących sytuacjach:

  • pacjent nie posiada ubezpieczenia zdrowotnego,

  • pacjent nie posiada skierowania na udzielenie świadczenia od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego,

  • pacjent posiada skierowanie na badanie z innego zakładu opieki zdrowotnej, z którym Szpital nie ma podpisanej umowy na świadczenie danego rodzaju usług medycznych,

  • dana usługa nie jest finansowana w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego,

  • pacjent objęty ubezpieczeniem zdrowotnym, mający możliwość bezpłatnego wykonania danego świadczenia, ze względu m.in. na długi czas oczekiwania w ramach NFZ, zrzeka się  swojego uprawnienia do bezpłatnego świadczenia i zleca wykonanie usługi pełnopłatnej.

Medyczne  usługi  komercyjne  świadczone  są  poza  limitem i  kolejką  oczekujących z NFZ.

 

Odpłatnie Szpital wykonuje badania w Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej, a także następujące  badania diagnostyczne:

  • Zakładzie Diagnostyki Obrazowej i Radiologii Interwencyjnej

           - Badania RTG ,

           - Tomografia komputerowa,

- Rezonans magnetyczny,

-  Mammografia,

-  Densytometria ( skierowanie nie jest wymagane ).

Terminy badań ustalane są po wcześniejszym uzgodnieniu: osobistym w Rejestracji Zakładu Diagnostyki Obrazowej i Radiologii Interwencyjnej lub  telefonicznym.

Kontakt telefoniczny : 48 361 32 06;  48 361 32 07 - w godzinach   8.00   -  17.00

     Badania radiologiczne ( RTG, tomografia , rezonans, mammografia ) wykonywane są na podstawie zlecenia lekarskiego.

     W przypadku badań wymagających podania kontrastu konieczny jest aktualny wynik poziomu kreatyniny ( termin ważności wyniku to tydzień przed 

     badaniem ).

  •    Pracowni Diagnostyki Kardiologicznej dla dorosłych

             -  Badanie USG serca dorosłych,

             -  Badanie "Stress Echo" z dobutaminą,

             -  Badanie 24h monitorowanie EKG metodą Holtera,

             -  Badanie 24h monitorowanie ciśnienia metodą Holtera,

             -  Kardiologiczne testy wysiłkowe na bieżni ruchomej,

             -  Badanie EKG spoczynkowe z opisem.

Terminy badań ustalane są po wczesniejszym uzgodnieniu osobistym lub telefonicznym w Rejestracji Pracowni Diagnostyki Kardiologicznej pod numerem tel. 48 361-31-12 od poniedziałku do piatku w godz. od 12.00 do 14.00.

     Opłaty za badania można dokonać w kasach na terenie Szpitala (w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej i Radiologii, w kasie głównej szpitala lub w kasie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego).

Dodatkowe informacje na temat usług komercyjnych można uzyskać telefonicznie w Dziale Kontroli, Budżetowania i Analiz  pod numerami telefonów : 48 361 30 01; 48 361 30 02 .

Jednocześnie informujemy, że w miarę możliwości, biorąc pod uwagę  potrzeby naszych pacjentów i zainteresowanie tego typu świadczeniami, będziemy starali się rozszerzać ofertę dostępnych usług komercyjnych.

  • Poradnia Laktacyjna.

W Poradni Laktacyjnej prowadzone są odpłatne konsultacje zarówno dla pacjentek rodzących w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym Sp. z o.o., jak i poza nim.

Terminy konsultacji laktacyjnych ustalane są po wcześniejszym uzgodnieniu osobistym lub telefonicznym z Panią Ewą Wybraniec pod numerem tel. (48) 361-48-93 od poniedziałku do piątku w godzinach od 11.00 do 14.30. Opłaty za konsultacje, według aktualnie obowiązującego cennika należy dokonać w kasie głównej szpitala przed udaniem się na konsultacje.